ZADOŚĆUCZYNIENIE

„Zadośćuczynienie” polega na spłaceniu długów jakie zaciągnęliśmy przez popełnienie grzechu, wobec Pana Boga, bliźnich, siebie samego i świata w którym żyjemy – w czterech płaszczyznach […]

Kontynuuj czytanie

SZCZERA SPOWIEDŹ

Tu wchodzimy w zakres tzw. materii tego sakramentu, (formą jest absolucja). Materią sakramentu pokuty jest grzech ciężki. Co z człowiekiem, który przyszedł do spowiedzi i […]

Kontynuuj czytanie

MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY

Warunek trzeci – mocne postanowienie poprawy – jest naturalną konsekwencją rachunku sumienia i żalu za grzechy, dlatego też Postanowienie poprawy musi spełniać kilka zasadniczych warunków. […]

Kontynuuj czytanie

Żal za grzechy

Podobnie jak pierwszy warunek, żal za grzechy nie polega na przeczytaniu kilku strof z książeczki. To nie jest żal. Tekst w książeczce to jest tylko […]

Kontynuuj czytanie

RACHUNEK SUMIENIA

Istotą rachunku sumienia jest uświadomienie sobie zła i dobra, które człowiek uczynił od momentu ostatniej spowiedzi. Rachunek sumienia to: • nie jest rachunek z grzechów […]

Kontynuuj czytanie

I PRZYKAZANIE KOŚCIELNE

Przykazanie to domaga się od wiernych udziału w celebracji Eucharystii, na której gromadzi się wspólnota wierzących, aby upamiętnić zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kodeks Prawa […]

Kontynuuj czytanie

II PRZYKAZANIE KOŚCIELNE

W tym przykazaniu chodzi o nasze przygotowanie się do pełnego udziału w Eucharystii. Ma ono nastąpić poprzez przystąpienie do sakramentu pojednania, czyli przystąpienia do spowiedzi świętej, […]

Kontynuuj czytanie