O KOŚCIELE ŚWIĘTYM

Co to jest Kościół katolicki? Kościół katolicki jest to: a) zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnic­twem papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i […]

Kontynuuj czytanie

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzy­ciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził […]

Kontynuuj czytanie