I PRZYKAZANIE KOŚCIELNE

W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się do prac niekoniecznych

Przykazanie to domaga się od wiernych udziału w celebracji Eucharystii, na której gromadzi się wspólnota wierzących, aby upamiętnić zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Kodeks Prawa Kanonicznego wyjaśnia, że nakazowi uczestniczenia we Mszy Świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest ona odprawiana w obrządku katolickim w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (KPK, kan. 1248 § 1). 

Oprócz niedzieli mamy obowiązek uczestniczyć w Eucharystii w następujące uroczystości:

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 I),

Objawienia Pańskiego (6 I),

Wniebowstąpienia Pańskiego,

Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało),

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 VIII),

Wszystkich Świętych (1 XI),

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 XII)

Narodzenia Pańskiego (25 XII).

Drugim obowiązkiem dnia niedzielnego i świątecznego jest powstrzymanie się od wykonywania takich prac i zajęć, które utrudniają oddawanie czci Bogu, przeżywanie radości właściwej dla Dnia Świętego oraz korzystanie z należnego wypoczynku duchowego i fizycznego (KPK kan. 1247).

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com