Tajemnice Różańca Świętego

Tajemnice Różańca Świętego

Część I – Tajemnice radosne

 • Zwiastowanie NMP
 • Nawiedzenie św. Elżbiety
 • Narodzenie Pana Jezusa
 • Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 • Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Część II – Tajemnice światła

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 • Objawienie w Kanie Galilejskiej
 • Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do na­wrócenia
 • Przemienienie na górze Tabor
 • Ustanowienie Eucharystii

Część III – Tajemnice bolesne

 • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 • Biczowanie Pana Jezusa
 • Ukoronowanie cierniową koroną
 • Niesienie krzyża
 • Ukrzyżowanie

Część IV – Tajemnice chwalebne

 • Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie NMP
 • Ukoronowanie w niebie NMP
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com