Na czym polega „pójście za” Jezusem? (Mk 1,14-20)

Powyższe pytanie nie dotyczy tylko osób powołanych do służby Bożej w Kościele. „Pójście za” jest drogą ucznia Jezusa, a to jest wspólne powołanie wszystkich ochrzczonych, niezależnie od drogi naszego życia. Odczytajmy zatem dzisiejszą Ewangelią, szukając odpowiedzi na pytanie, czym jest (czym może być) nasze pójście za Jezusem. Przy okazji spróbujmy...

Kontynuuj czytanie

Znalezieni przez Jezusa (J 1,35-42)

Pierwsze słowo wypowiedziane przez Jezusa w Ewangelii Janowej: „Czego szukacie?” (w. 38). Pytanie Jezusa skierowane do dwóch uczniów Jana Chrzciciela, którzy poszli za Nim. Życie ludzkie jako szukanie. Szuka się tego, co jest ważne, cenne, potrzebne. Szuka się tego, czego nie ma. Szuka się, bo jest się niezadowolonym z tego,...

Kontynuuj czytanie

Chrzest jako przełom (Mk 1,7-11)

Dzisiejsze rozważanie to szkic kazania, które przygotowałem na Niedzielę Chrztu Pańskiego. Tekst nieco dłuższy, ale mam nadzieję, że nie przydługi. Według Słownika języka polskiego „przełom” to „nagła zmiana, zwrot, moment zwrotny w czymś, zasadnicza zmiana w przebiegu czegoś”. Postawy zatem tezę: chrzest święty stanowi przełom w życiu człowieka. Kto pod...

Kontynuuj czytanie

Co ma wspólnego prolog do Ewangelii Janowej z fasadą gotyckiej katedry? (J 1,1-18)

Hymn o Słowie, który otwiera Ewangelię Janową, jest tekstem, który przypomina fasadę gotyckiej katedry. W tym momencie mam przed oczyma katedrę w Mediolanie. Myśl może dziwna, ale spróbuję ją rozjaśnić. Budowę katedry mediolańskiej rozpoczęto w połowie XIV wieku, ale samą fasadę zaczęto budować pod koniec XVI wieku, by ukończyć ją...

Kontynuuj czytanie

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” (Łk 2,22-40) – Niedziela Świętej Rodziny

Tymi słowami Jezus upomniał swoich uczniów, gdy ci „szorstko zabraniali” matkom przynosić swoje dzieci do Niego, by „kładł na nie ręce i błogosławił je” (Mk 10,13-16). Zwykle tłumaczy się zachowanie uczniów ich troską o Mistrza, że jest zmęczony, głodny, że potrzebuje odpoczynków. Gdyby ta sytuacja miała miejsce dzisiaj, to można...

Kontynuuj czytanie

Wiedzieć, kim nie jestem (J 1,6-8.19-28)

Żydzi wysłali nad Jordan do Jana Chrzciciela kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?” (w. 19). Pytanie bardzo adwentowe – kim jestem? Odpowiedź na to pytanie czyni człowieka określonym w świecie, zdefiniowanym wobec innych, kompletnym we własnych oczach. Zaryzykuję jednak twierdzenie, że o wiele ważniejsze od znalezienia ostatecznej odpowiedzi...

Kontynuuj czytanie

Jak przeżyć inaczej tegoroczny Adwent? (Mk 13,33-37)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy...

Kontynuuj czytanie

Gdzie jest Bóg? A gdzie ja jestem? (Mt 25,31-46)

Gdzie jest Bóg? To jedno z najczęściej stawianych pytań nie tylko przez osoby wierzące. Szczególnie, gdy dotykają nas przeciwności, nieszczęścia, absurdy życia. Jakby nie wystarczała świadomość, że przez tajemnicę Wcielenia Bóg w swoim Synu jest rzeczywiście Emmanuelem – „Bogiem z nami”. Dlaczego tak trudno dostrzec nam Chrystusa na drogach naszego...

Kontynuuj czytanie