Sztuka miłości według przykazania miłości Boga i bliźniego (Mt 22,34-40)

Tytuł sygnujący dzisiejsze rozważanie może wydać się przeładowany, a nawet i sprzeczny w sobie, gdy zestawić słowa „sztuka” i „przykazanie”. Pierwsze słowo kojarzy się z pewną finezją, kreatywnością, lekkością, drugie natomiast z pewnym nakazem, zobowiązaniem, wysiłkiem. Ale sprzeczność jest pozorna, gdyż chodzi o miłość, która będąc powinnością, wymaga osobistej ekspresji....

Kontynuuj czytanie

Oddać to, co należy do Boga – przypadek maseczek w miejscach publicznych (Mt 22,15-21)

Wiele wypowiedzi Jezusa stało się wspólnym dziedzictwem ludzkości. Bez wątpienia takim też jest słowo z dzisiejszej Ewangelii: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (w. 21). Powodzenie tego zdania nie oznacza wcale, że jego praktyczna aplikacja jest oczywista, co potwierdza obecny czas...

Kontynuuj czytanie

Kto godnie przyjmuje Jezusa w Komunii świętej? (Mt 22,1-14)

Przypowieść o zaproszonych na ucztę służy przybliżeniu rzeczywistości królestwa Bożego (w. 2). W intuicyjny sposób odnosimy tę przypowieść do Eucharystii będącej właśnie ucztą przygotowaną przez Boga, który zaprasza na nią wszystkich, i złych, i dobrych (w. 10). I w tym kontekście tytułowe pytanie, rodzące się również pod wpływem toczącej się...

Kontynuuj czytanie

Jakie słowo dla Kościoła ma Jezus w przypowieści o przewrotnych dzierżawcach? (Mt 21,33-43)

Dla słuchaczy Jezusa było oczywiste, że opowieść o winnicy nawiązuje do tradycyjnego obrazu Izraela jako winnicy, której panem i właścicielem jest Bóg. W opisie założenia winnicy (w. 33) bez trudu rozpoznali nawiązania do Izajaszowej pieśni o winnicy, którą Pan Bóg wypowiada wobec swego ludu (por. Iz 5,2). Podążając tym tropem,...

Kontynuuj czytanie

W kolejce po miłość (Mt 20,1-16a)

Przypowieść z dzisiejszej Ewangelii nosi w Biblii Tysiąclecia tytuł: „O robotnikach w winnicy”. Zaproponuję inny tytuł: „O miłości, która jest większa od sprawiedliwości”. Ta miłość jest zapłatą dla robotników ostatniej godziny. Warto po taką miłość stanąć razem z nimi w kolejce. „Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem...

Kontynuuj czytanie

Boża lekcja miłosierdzia (Mt 18,21-35)

Przypowieść o nielitościwym słudze rozważaliśmy już 13 sierpnia, zawracając uwagę na temat „przebaczenia”. Dzisiaj zapraszam do pochylenia się nad kwestią Bożego miłosierdzia. Jego wyrazem jest anulowanie długu, który był niebotyczny: 10 tysięcy talentów (jeden talent to ok. 42 kg złota lub srebra) odpowiada 60 milionom denarów (jeden denar to przeciętna...

Kontynuuj czytanie

O modlitwie „symfonicznej” (Mt 18,15-20)

Słowa Jezusa o upomnieniu braterskim rozważaliśmy już 12 sierpnia, analizując cały proces zmierzający do „pozyskania brata, który zgrzeszył”. Dzisiaj zapytajmy o możliwości działania wspólnoty w sytuacji, gdy brat jej nie usłuchał (w. 17). Na poszczególnych etapach upomnienia braterskiego – w cztery oczy, z jednym lub z dwoma świadkami, wreszcie przez...

Kontynuuj czytanie