O kilku zdumieniach w poranek Zmartwychwstania (Mk 16,1-8)

Wigilia Paschalna ma swoją dramaturgię, która poprzez słowo Boże prowadzi nas przez historię zbawienia aż do poranka Zmartwychwstania. Czytany dzisiaj fragment Ewangelii wg św. Marka jest wśród relacji ewangelicznych najbardziej zwięzły w opisie wydarzeń paschalnych, ale zarazem zaskakujący w swoich szczegółach. Przywołajmy kilka z nich, by uczynić swoim zdumienie, jakim...

Kontynuuj czytanie

Konieczna nagość? (Mk 14,50-52) – Niedziela Palmowa, rok B (Mk 14,1 – 15,47)

Nie sposób ogarnąć w jednej medytacji całość ewangelicznej narracji o Męce Jezusa. Dzisiaj słyszymy relację Marka ewangelisty, który w oczywisty sposób relacjonuje w podobny sposób co pozostali ewangeliści przebieg zdarzeń bezpośrednio poprzedzających śmierć Jezusa na krzyżu. Jest jednak w Ewangelii Markowej jeden szczegół, którego próżno szukać w innych Ewangeliach. Chodzi...

Kontynuuj czytanie

„Chcemy ujrzeć Jezusa” (J 12,20-33)

To było pragnienie Greków (hellēnes), którzy przybyli na święto Paschy (w. 20). Nie znamy ich imion, miejsca pochodzenia, dalszego ich losu. Ich pojawienie się w Ewangelii jest zaskakujące, jakkolwiek stanowi potwierdzenie co dopiero wypowiedzianego przez faryzeuszów zdania: „Oto świat poszedł za Nim” (w. 19). Tak odczytali triumfalny wjazd Jezusa do...

Kontynuuj czytanie

Jezus nową świątynią (J 2,13-25)

Dzisiejsza Ewangelia relacjonuje gest prorocki, jaki Jezus uczynił na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej w święto Paschy. Pascha była świętem pielgrzymkowym, na które ściągały setki tysięcy Żydów, by świętować wyjście z Egiptu. Dziedziniec świątynny zamieniał się w targowisko, na którym można było kupić zwierzęta ofiarne (woły i baranki oferowane bogatym, a dla...

Kontynuuj czytanie

Jezus „łamie” wszelki dystans (Mk 9,2-10)

Pandemia przyniosła nam szereg obostrzeń sanitarnych, w tym postulowane zachowanie dystansu społecznego. Odnosząc słowo „dystans” do przemienienia Jezusa na górze Tabor, można powiedzieć, że Jezus tym wydarzeniem „łamie dystans” i to wielokrotnie. Najpierw dystans przestrzenny. „Góra wysoka” – Tabor – liczy zaledwie 588 m n.p.m., jednakże wrażenie wysokości potęguje równinny...

Kontynuuj czytanie

Nasze życie „pomiędzy” (Mk 1,12-15)

Nie zdradzę żadnej tajemnicy – kaznodzieje mają dzisiaj problem. Jak bowiem mówić o kuszeniu Jezusa, gdy w Ewangelii wg św. Marka, czytanej dzisiaj w liturgii, nie przywołuje się żadnej z trzech pokus, wobec których szatan postawił Jezusa, relacjonowanych przez ewangelistów Mateusza i Łukasza. Można by nawet zrobić mały sondaż i...

Kontynuuj czytanie

Lęk przed „innym” czy przed sobą? (Mk 1,40-45)

Skąd się brał lęk przed ludźmi trędowatymi? Co było źródłem tego lęku? Jakie lęki mógł przeżywać trędowaty? Skąd brały się one u niego? Jak udało mu się te lęki pokonać? Oto pytania do dzisiejszej Ewangelii. Trąd jest chorobą nie tylko uciążliwą, ale też przerażającą. W czasach Jezusa nieuleczalną. Owrzodzenie skóry...

Kontynuuj czytanie

„Wszyscy Cię szukają” (Mk 1,29-39)

Te słowa padają w dzisiejszej Ewangelii z ust Piotra, który w nocy szuka Jezusa i znajduje Go na modlitwie. Spróbujmy w tym rozważaniu podjąć te słowa Piotra, by na koniec zapyta się o nasze szukanie Jezusa. Ale po kolei. Najpierw okoliczności, w których Piotr szuka Jezusa. Wcześniej Marek ewangelista opisuje...

Kontynuuj czytanie

Od słuchania Ewangelii do spotkania z Jezusem (Mk 1,21-28)

Mam nadzieję, że będzie nam dzisiaj dane uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii w kościele. Dzięki temu dzisiejsza Ewangelia nie będzie dla nas tylko słowem, lecz stanie się wydarzeniem, stanie się samym Jezusem Chrystusem, który ma „władzę” nauczania (w. 22) i uzdrawiania (w. 27). Ewangelia nie jest tylko do słuchania, nawet nie...

Kontynuuj czytanie