Jak Jezus pragnie być obecny w swoich uczniach? (Mk 6,7-13)

Gdy Marek ewangelista pisze o powołaniu Dwunastu, jako pierwszy cel wskazuje ich „bycie z” Jezusem (Mk 3,14), a dopiero później posłanie ich, by „głosili naukę” i „mieli władzę wypędzać złe duchy” (3,15). Dzisiaj Jezus posyła Dwunastu, którzy zrealizują swoją misję pod warunkiem, że zostawią Jezusa, odejdą od Niego. Czy to...

Kontynuuj czytanie

Dlaczego tak trudno być świadkiem Chrystusa wśród swoich? (Mk 6,1-6)

Podobne pytanie można by zadać Jezusowi po lekturze dzisiejszej Ewangelii. Oto Jezus wraca do swego rodzinnego miasta i naucza swoim zwyczajem w szabat w synagodze (Mk 6,2). Spotyka się jednak z powątpiewaniem, lekceważeniem i odrzuceniem (6,3), co budzi Jego zdziwienie (6,6). Patrząc na doświadczenie Jezusa, szukajmy odpowiedzi na tytułowe pytanie....

Kontynuuj czytanie

Wyzwania dla wiary (nie tylko) dzisiaj (Mk 5,21-43)

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby...

Kontynuuj czytanie

„Będą patrzeć na Tego, którego przebili” (J 19,31-37)

„Będą patrzeć na Tego, którego przebili” (J 19,31-37) - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Potrzeba w lekturze dzisiejszej Ewangelii tego spojrzenia, o którym mówi Jan ewangelista, cytując słowa proroka Zachariasza: „Będą patrzeć na Tego, którego przebili” (J 19,37; por. Za 12,10). Nie chodzi tylko o spojrzenie, które rejestruje fakty. Bardziej...

Kontynuuj czytanie

Ewangeliczna wizja budowania domu rodzinnego (Mk 3,20-35)

Dzisiejsza Ewangelia zapisuje podwójną kontestację osoby Jezusa, najpierw ze strony krewnych, którzy mówią, że „odszedł od zmysłów” (Mk 3,21), a następnie uczonych w Piśmie, którzy zarzucają Jezusowi, że „ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy” (3,22). W obu przypadkach Jezus odnosi się do obrazu domu, zwracając uwagę...

Kontynuuj czytanie

Jak innych „czynić uczniami” Jezusa? (Mt 28,16-20)

Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii określane są mianem „nakazu misyjnego”. Zadanie uczniów sprowadza się do czterech czynności: „iść” – „czynić uczniami wszystkie narody” (Biblia Tysiąclecia tłumaczy czasownik mathēteuō jako „nauczajcie”) – „chrzcić w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” – „uczyć zachowywać wszystko, co wam przekazałem”. Słowa te pragniemy...

Kontynuuj czytanie

Tajemnica obecności Jezusa (Mk 16,15-20)

We wniebowstąpieniu dopełnia się Pascha Jezusa – Jego przejście przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie do chwały Ojca (por. J 12,23). Co jednak to wydarzenie znaczy dla nas dzisiaj? Odpowiedzi będziemy szukali w dzisiejszej Ewangelii, która mówi o wniebowstąpieniu Jezusa z perspektywy wspólnoty Kościoła pierwszych uczniów Jezusa. Czytamy dzisiaj fragment zamykający...

Kontynuuj czytanie

„Bóg jest miłością” (J 15,9-17)

Zdanie pojawiające się w tytule rozważania pochodzi z czytanego dzisiaj jako drugie czytanie fragmentu Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (4,8). „Bóg jest miłością” i tę prawdę Jezus przybliża swoim uczniom podczas Ostatniej Wieczerzy. Nie jest to tylko prawda o Bogu, ale każdym z nas umiłowanym przez Boga. Co to znaczy,...

Kontynuuj czytanie