Pierwsza Komunia Święta

Pierwsza komunia święta jest to uroczystość katolicka, w której podczas Mszy wierni po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą prawdziwe ciało i krew Chrystusa pod postacią chleba. Do pierwszej komunii świętej Kościół dopuszcza wiernych, którzy znają podstawowe prawdy wiary i rozumieją dokonującą się na mszy świętej transsubstancjację. Pierwsza komunia święta jest ważnym wydarzeniem...

więcej

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej Patronka Polski

Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga drugiej połowy XVI wieku. Grzegorz z Sambora, renesansowy poeta, nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytułu "Królowej" pojawi się w XVII wieku po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które przypisywano wstawiennictwu Maryi. Wyrazicielem tego przekonania Polaków...

więcej

Nabożeństwo Fatimskie

Nabożeństwo fatimskie nawiązujące do objawień Matki Bożej w Fatimie i obejmujące wspólne odmawianie jednej części Różańca jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Wyzwala gorącą modlitwę, rodzi radość ze spotkania z Maryją, która prowadzi ludzi do Swojego Syna. W czasie nabożeństwa fatimskiego...

więcej

Nabożeństwo majowe

Historia nabożeństwa do Matki Bożej sięga V wieku, gdy w Kościele Wschodnim wierni gromadzili się wspólnie, aby oddać cześć Bogarodzicy. Wówczas gorącym orędownikiem i apostołem nowego nabożeństwa był św. Cyryl Aleksandryjski, obrońca Boskiego Macierzyństwa Maryi. Początkowo maj nie był jedynym i najważniejszym miesiącem poświęconym Maryi. Wszystko zmieniło się na przełomie...

więcej

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w...

więcej

Okrawa Wielkanocna

Ponieważ cud Zmartwychwstania jest dla nas najważniejszym momentem historii zbawienia, Kościół obchodzi Oktawę Wielkiej Nocy, czyli przez osiem dni bez przerwy wciąż powtarza się tę samą prawdę, że Chrystus Zmartwychwstał. Mają one rangę uroczystości. oktawa kończy się Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Z racji tego, że każdy dzień oktawy jest obchodzony  jako uroczystości,...

więcej

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Ostatni dzień Triduum Paschalnego pełen jest wielkanocnej radości, u której podstaw odnajdujemy cud zmartwychwstania. Poranną Mszę rezurekcyjną (łacińskie słowo resurrectio oznacza zmartwychwstanie) poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem wyniesionym z grobu Pana Jezusa dla podkreślenia tajemnicy, że ten sam zmartwychwstały Chrystus jest obecny pod postaciami eucharystycznymi. Triumfalne bicie dzwonów ma...

więcej

Wielka Sobota

To szczególny dzień ciszy całego Kościoła, która ma nas wszystkich skoncentrować na grobie Chrystusa i przygotować na radość Zmartwychwstania. Nawiedzamy w tym dniu Grób Pański i czuwamy na modlitwie przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Tego dnia liturgicznego poza świeceniem pokarmów nie sprawuje się żadnych innych czynności. Aż do wieczora...

więcej

Wielki Piątek

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego - dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św. W kościołach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej, a na ulicach wielu miast sprawowana jest publicznie Droga Krzyżowa. Jest to dzień postu ścisłego. -...

więcej

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek to obecnie jedno z ważniejszych świąt w kościelnym kalendarzu, aczkolwiek nie zawsze tak było. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie był on bowiem szczególnie istotnym dniem dla wiernych tego Kościoła. Nie zachowały się także żadne poważne świadectwa, wskazujące na to, by ten dzień był otoczony szczególną czcią i troską...

więcej

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa (Męki Pańskiej) to szósta niedziela Wielkiego Postu. Rozpoczyna Wielki Tydzień, czyli czas bezpośrednio poprzedzający Święta Paschalne. W tym dniu liturgicznym Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy na pięć dni przed ukrzyżowaniem. Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy słały płaszcze na Jego drodze, rzucały gałązki oliwne...

więcej

Historia nabożeństwa Gorzkich Żali

Gorzkie Żale – to popularne nabożeństwo i zbiór pieśni o męce Pańskiej śpiewanych podczas Wielkiego Postu w ramach nabożeństwa pasyjnego. Historia powstania Gorzkich Żalów to koniec XVII i pierwsza połowa XVIII wieku. Wtedy to mieszczanie i magnateria, organizowali się w grupach modlitewnych tzw. bractwach nabożnych, takich jak Bractwo św. Rocha przy kościele Księży Misjonarzy Świętego Krzyża w Warszawie. Zadaniem bractw była...

więcej

Skąd się wzięło nabożeństwo Drogi Krzyżowej?

Mniej więcej 800-900 lat temu na zachodzie Europy, a nieco później u nas, pobożność chrześcijan zaczęła się zmieniać. Dawniej więcej mówiono o potędze Boga, nawet jeśli przedstawiano Go na krzyżu, to nie cierpiącego, lecz triumfującego. Wynikało to z rywalizacji chrześcijaństwa we wczesnym średniowieczu z kultami pogańskimi. Księża chcieli przekonać swoich...

więcej

Środa popielcowa

Środa Popielcowa w kalendarzu katolickim jest to pierwszy dzień wielkiego postu. Jest to dzień pokuty przypadający na 46 dni przed Wielkanocą. Według obrzędów katolickich tego dnia kapłan posypuje głowy wiernych popiołem. Obrzęd ten ma miejsce w czasie liturgii słowa po homilii i zastępuje akt pokuty. Kapłan ze złożonymi rękami zachęca najpierw wiernych,...

więcej

W jakie dni trzeba iść do kościoła? Święta tzw. nakazane

Święta (a właściwie uroczystości) obowiązkowe (nazywane również nakazanymi) to te dni, w których wierni są zobowiązani do uczestniczenia we Mszy świętej oraz do powstrzymania się od prac niekoniecznych. Ich lista ustalana jest przez episkopat danego kraju. W Polsce dniami świątecznymi nakazanymi, zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu...

więcej

Uroczystości, święta i wspomnienia. Co to za różnica?

Uroczystości mają wyższą rangę od świąt, natomiast tę samą co niedziele – są one najważniejszymi obchodami liturgicznymi i należą do tzw. dni głównych. Ich obchód rozpoczyna się od pierwszych Nieszporów dnia poprzedniego. Uroczystości, ze względu na przeżywaną treść dzieli się na: Uroczystości Pańskie, Uroczystości Maryjne i Uroczystości ku czci świętych. Jeśli uroczystość wypada...

więcej

Dzień powszedni a niedziela

W tygodniu liturgicznym wyróżnia się dni powszednie oraz niedziele. Dni powszednie są to wszystkie dni tygodnia następujące po niedzieli. Niedziela jest pierwszym dniem tygodnia (Mt 28,1; Mk 16,2.9; Łk 24,1) i równocześnie cotygodniowym świętem upamiętniającym zmartwychwstanie Jezusa. Jest ona także najstarszym i pierwszym dniem świątecznym w religii chrześcijańskiej. Ze względu na swoje szczególne znaczenie...

więcej

Uroczystość Bożego Narodzenia

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – w tradycji chrześcijańskiej jest to wydarzenie upamiętniająca narodziny Jezusa Chrystusa. Przypada ona zawsze na 25 grudnia. Jest to święto nakazane (obowiązuje uczestnictwo we Mszy Świętej). Przez pierwsze trzysta lat istnienia chrześcijaństwa narodziny Chrystusa miały znaczenie tylko ze względu na jego genealogię (por. Łk 3,23–38; Mt 1,...

więcej

Wizyta duszpasterska – „Kolęda”

Wizyta duszpasterska – „Kolęda” – w Polsce popularne określenie odwiedzin proboszcza lub osoby reprezentującej parafię (osoby duchownej) w domach parafian jest jedną z form duszpasterskich. W Kościele katolickim wizyta taka określona jest prawem kanonicznym: Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznawać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem...

więcej

Skąd się wzięło Halloween?

All Hallows’ Eve czyli „wigilię Wszystkich Świętych” w Rzymie do kościelnych obchodów wprowadził papież Grzegorz III. Święto Halloween, obchodzone w noc z 31 października na 1 listopada, wzbudza w Polsce wiele sprzecznych opinii, zwłaszcza wśród osób wierzących. I trudno się temu dziwić, gdyż obyczaj ten ma u nas całkiem świeżą...

więcej

Uroczystość Wszystkich Świętych i dzień zaduszny

Uroczystość Wszystkich Świętych (łac. Sollemnitas Omnium Sanctorum) – w Kościele katolickim jest to uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest – wbrew spotykanym niekiedy opiniom – “Świętem Zmarłych” ale przypomina wszystkim wiernym o ich powołaniu do świętości. W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia – 2 listopada...

więcej

Rok liturgiczny Kościoła rzymsko-katolickiego (informacje podstawowe)

W Kościele katolickim rok liturgiczny to cykl wspomnień historii zbawienia w oparciu o wydarzenia z życia i śmierci Jezusa Chrystusa zawarte w ciągu jednego roku kalendarzowego. Rok liturgiczny rozpoczyna się w pierwszą niedzielę adwentu, która przypada między 27 listopada a 3 grudnia. Ponadto, w cykl wspomnień życia i śmierci Jezusa...

więcej