Nabożeństwo Fatimskie

Nabożeństwo fatimskie nawiązujące do objawień Matki Bożej w Fatimie i obejmujące wspólne odmawianie jednej części Różańca jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Wyzwala gorącą modlitwę, rodzi radość ze spotkania z Maryją, która prowadzi ludzi do Swojego Syna. W czasie nabożeństwa fatimskiego ważne jest nastawienie serca, postawa człowieka, który chce zrozumieć Bożą naukę i odpowiedzieć na nią swoim życiem. Praktyk religijnych i chrześcijańskiego życia, a także znoszenia przeciwności, przezwyciężania skłonności do gniewu, uczciwego wypełniania obowiązków swojego stanu, pracy, nauki, tworzenia w domu atmosfery miłości, życzliwości, zrozumienia, gotowości do przebaczenia – tego wszystkiego uczy nas Chrystus, który powiedział o sobie, że jest cichy i pokorny sercem. Tego uczy też Jego Matka, Niepokalana Służebnica Pańska, zatroskana o wszystkich ludzi, których pod krzyżem swojego Syna przyjęła za swoje dzieci w osobie Jana Ewangelisty. Tę naukę powinniśmy przyjmować do swojego serca i wprowadzać w życie, a więc świadczyć o niej swoim postępowaniem.
Nabożeństwa fatimskie w naszej diecezji odbyły się m.in. w: Węgrowie – modlitwie przewodniczył Ksiądz Biskup, Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach i w Perlejewie. Również w parafii pw. Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce 13 maja wieczorna procesja z figurą Matki Bożej, niesiona przez rodziców dzieci pierwszokomunijnych, przypominała Fatimę i to, co się tam działo w czasie objawień Łucji oraz Hiacyncie i Franciszkowi – dziś już błogosławionym. Uroczystość Matki Bożej Fatimskiej, głównej patronki parafii, rozpoczęła się o godz. 17 adoracją Najświętszego Sakramentu, po której odprawiona została Eucharystia, a po niej odbyła się procesja i odmówione zostały przez dzieci pierwszokomunijne tajemnice części chwalebnej Różańca fatimskiego.
Piątkowe nabożeństwo – pierwsze w tym roku – było szczególne, bo przypadało w 30. rocznicę zamachu na Jana Pawła II. Mszę św. sprawował i słowo Boże głosił ks. Jan Krasowski, proboszcz parafii w Kleszczelach. W nabożeństwie uczestniczyli księża z sąsiedniej parafii hajnowskiej oraz kapelan ks. Jarosław Kuźmicki i dziekan ks. prał. Zbigniew Niemyjski. Mszę św. uświetniały piękne śpiewy maryjne parafialnego chóru męskiego. Ksiądz Dziekan poświęcił tego dnia boczny ołtarz w nowo wybudowanym kościele, na który złożyły się trzy ikony napisane przez hajnowską artystkę Halinę Kabac: obraz Matki Bożej Częstochowskiej, Matki Bożej Ostrobramskiej i Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jeden obraz ofiarowała sama malarka, drugi – Bogusława Ignatowicz, trzeci zaś – parafianie. Ołtarz został wyrzeźbiony przez Stanisława Żywolewskiego. Po poświęceniu ołtarza tegoroczne dzieci pierwszokomunijne zawierzone zostały pod opiekę Matki Bożej.
Jak powiedział Jan Paweł II podczas Mszy św. 13 maja 2000 r., w 83. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, „orędzie Fatimy wzywa do nawrócenia, ostrzega ludzkość, aby nie stawała po stronie smoka, który «ogonem zmiata trzecią część gwiazd niebieskich i rzuca je na ziemię» (por. Ap 12, 4)”. Orędzie Fatimy, które przypominamy sobie każdego 13. dnia miesiąca, jest przede wszystkim wezwaniem do nawrócenia, do przemiany życia. Wezwania Matki Bożej do modlitwy to przede wszystkim wezwania do odmawiania Różańca, który staje się drogą prowadzącą do Boga. Poprzez stanie przy Sercu Maryi nabożeństwo fatimskie uczy codziennego trwania w zjednoczeniu z Chrystusem. Maryja ogarnia wszystkich swoim Sercem i uczy żyć tym, czego pragnie od nas Bóg. 15 maja 1991 r., po powrocie do Rzymu z pielgrzymki do Fatimy, Ojciec Święty powiedział wprost, że „orędzie Matki Bożej Fatimskiej można streścić w pierwszych słowach Chrystusa: «Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię»”.
Odmawiając Różaniec fatimski w procesji wokół kościoła, hajnowianie dają świadectwo swojej wiary i miłości; ufności, że Chrystus spełni to, o co Go proszą; dziecięcego zaufania do Maryi i postawy dojrzałych chrześcijan, którzy starają się czynem jak najlepiej pokazywać owoce swojej wiary, zmierzając drogą, którą jest sam Chrystus i którą najdoskonalej szła Jego Matka. Hajnowianie modlą się więc do Jezusa razem z Maryją, Jego i naszą Matką: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com