Bł. Franciszka Siedliska

Ideałem duchowym i charyzmatem nazaretanki, Franciszki Siedliskiej, który pozostawiła po sobie, była praca nad własnym uświęceniem i zadośćuczynienie za zniewagi wyrządzane Bogu i Kościołowi, realizowane w miłości Boga i bliźniego wszędzie tam, gdzie trzeba Boga ludziom przybliżać. Jan Paweł II w Rzymie zaliczył Franciszkę Siedliską w poczet Błogosławionych w dniu...

Więcej

Święty Jacek Odrowąż

Jacek urodził się w Kamieniu Śląskim, w ziemi opolskiej, na krótko przed 1200 rokiem. Był synem szlacheckiego, możnego rodu Odrowążów, krewnym biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża i jego następcy, Jana Prandoty, również Odrowąża. Pierwsze nauki pobierał zapewne w Krakowie w szkole katedralnej. Być może jego nauczycielem był bł. Wincenty Kadłubek, który...

Więcej

Święty z klatki obok, czyli historia Nikoli Perina

Święty z klatki obok, czyli historia Nikoli Perina, nastoletniego Włocha, który chorował na białaczkę (1998-2015) to kolejna historia, która uczy życia i zupełnego zaufania Bogu, wbrew życiu i światu. Podobnie jak Gianluca Firetti czy Matteo Farina, był prostym chłopakiem z osiedla. Lubił wędkowanie i granie w rugby. Grał w zespole,...

Więcej

Błogosławiona s. Kolumba Gabriel

Siostra Małgorzata Borkowska opowie o oskarżonej, "wyrzuconej" z klasztoru błogosławionej Kościoła Katolickiego... Takie niezwykłe życie siostry Kolumby Gabriel. Błogosławiona, która powiedziała mocne słowa: "NIECHBY MNIE NA PROCH STARTO, BYLE TEN PROCH POSŁUŻYŁ BOGU I PRZYCZYNIŁ SIĘ DO JEGO CHWAŁY" https://www.youtube.com/watch?v=CSITA5jxr7M&t=4s&fbclid=IwAR2nsKHzN5AHj-CEdV-HuoxY400ZYDnfgdEV6vhWxKWdN2Q2zFUnBXata4s

Więcej