Bł. Franciszka Siedliska

Ideałem duchowym i charyzmatem nazaretanki, Franciszki Siedliskiej, który pozostawiła po sobie, była praca nad własnym uświęceniem i zadośćuczynienie za zniewagi wyrządzane Bogu i Kościołowi, realizowane […]

Więcej

Święty Jacek Odrowąż

Jacek urodził się w Kamieniu Śląskim, w ziemi opolskiej, na krótko przed 1200 rokiem. Był synem szlacheckiego, możnego rodu Odrowążów, krewnym biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża […]

Więcej