Bł. Franciszka Siedliska

Ideałem duchowym i charyzmatem nazaretanki, Franciszki Siedliskiej, który pozostawiła po sobie, była praca nad własnym uświęceniem i zadośćuczynienie za zniewagi wyrządzane Bogu i Kościołowi, realizowane […]

Kontynuuj czytanie

Święty Jacek Odrowąż

Jacek urodził się w Kamieniu Śląskim, w ziemi opolskiej, na krótko przed 1200 rokiem. Był synem szlacheckiego, możnego rodu Odrowążów, krewnym biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża […]

Kontynuuj czytanie

Błogosławiona s. Kolumba Gabriel

Siostra Małgorzata Borkowska opowie o oskarżonej, "wyrzuconej" z klasztoru błogosławionej Kościoła Katolickiego... Takie niezwykłe życie siostry Kolumby Gabriel. Błogosławiona, która powiedziała mocne słowa: "NIECHBY MNIE […]

Kontynuuj czytanie