Artykuły znajdujące się na tej stronie to rozważania ks. prof. dr hab. Wojciecha Pikora pobrane za zgodą autora ze strony FB Wojciech Pikor.

Zapraszamy serdecznie do kontynuowania rozważań nie tylko w niedzielę, ale także każdego dnia tygodnia. Rozważania na pozostałe dni tygodnia dostępne są na FB Wojciech Pikor.

Sztuka miłości według przykazania miłości Boga i bliźniego (Mt 22,34-40)

Tytuł sygnujący dzisiejsze rozważanie może wydać się przeładowany, a nawet i sprzeczny w sobie, gdy zestawić słowa „sztuka” i „przykazanie”. Pierwsze słowo kojarzy się z pewną finezją, kreatywnością, lekkością, drugie natomiast z pewnym nakazem, zobowiązaniem, wysiłkiem. Ale sprzeczność jest pozorna, gdyż chodzi o miłość, która będąc powinnością, wymaga osobistej ekspresji....

Więcej

Oddać to, co należy do Boga – przypadek maseczek w miejscach publicznych (Mt 22,15-21)

Wiele wypowiedzi Jezusa stało się wspólnym dziedzictwem ludzkości. Bez wątpienia takim też jest słowo z dzisiejszej Ewangelii: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (w. 21). Powodzenie tego zdania nie oznacza wcale, że jego praktyczna aplikacja jest oczywista, co potwierdza obecny czas...

Więcej