Artykuły znajdujące się na tej stronie to rozważania ks. prof. dr hab. Wojciecha Pikora pobrane za zgodą autora ze strony FB Wojciech Pikor.

Zapraszamy serdecznie do kontynuowania rozważań nie tylko w niedzielę, ale także każdego dnia tygodnia. Rozważania na pozostałe dni tygodnia dostępne są na FB Wojciech Pikor.

O kilku zdumieniach w poranek Zmartwychwstania (Mk 16,1-8)

Wigilia Paschalna ma swoją dramaturgię, która poprzez słowo Boże prowadzi nas przez historię zbawienia aż do poranka Zmartwychwstania. Czytany dzisiaj fragment Ewangelii wg św. Marka jest wśród relacji ewangelicznych najbardziej zwięzły w opisie wydarzeń paschalnych, ale zarazem zaskakujący w swoich szczegółach. Przywołajmy kilka z nich, by uczynić swoim zdumienie, jakim...

Więcej

Konieczna nagość? (Mk 14,50-52) – Niedziela Palmowa, rok B (Mk 14,1 – 15,47)

Nie sposób ogarnąć w jednej medytacji całość ewangelicznej narracji o Męce Jezusa. Dzisiaj słyszymy relację Marka ewangelisty, który w oczywisty sposób relacjonuje w podobny sposób co pozostali ewangeliści przebieg zdarzeń bezpośrednio poprzedzających śmierć Jezusa na krzyżu. Jest jednak w Ewangelii Markowej jeden szczegół, którego próżno szukać w innych Ewangeliach. Chodzi...

Więcej