Artykuły znajdujące się na tej stronie to rozważania ks. prof. dr hab. Wojciecha Pikora pobrane za zgodą autora ze strony FB Wojciech Pikor.

Otworzyć się na słowo Boże (Mk 7,31-37)

Uzdrowiony w dzisiejszej Ewangelii zwykle jest identyfikowany jako „głuchoniemy”. Tymczasem ewangelista określa go dwoma greckimi słowami. Znaczenie pierwszego jest jasne: kōphos to ktoś, kto jest „głuchy”. Drugi termin – mogilalos – zwykle jest oddawany słowem „niemy”, czyli niemówiący. W rezultacie chory ten jest określany mianem „głuchoniemego” (Mk 7,32). Tymczasem drugi...

Więcej