Artykuły znajdujące się na tej stronie to rozważania ks. prof. dr hab. Wojciecha Pikora pobrane za zgodą autora ze strony FB Wojciech Pikor.

Kim jest Jezus Król? (J 18,33b-37)

Co to znaczy, że Jezus jest królem? Z pomocą przychodzi dzisiejsza Ewangelia, w której słyszymy, jak Jezus, w trakcie przesłuchania przed Piłatem, przedstawia się jako król królestwa, które „nie jest z tego świata” (J 18,36). Jaka jest zatem dynamika, rzeczywistość Chrystusowego panowania, królowania? 1. Logika królestwa Jezusa Najpierw doprecyzowanie przestrzenne...

Więcej

Co czeka nas na końcu czasów? (Mk 13,24-32)

Dzisiejsza Ewangelia stanowi fragment najdłużej mowy Jezusa zapisanej przez ewangelistę Marka. Jest ona nazywana mową eschatologiczną, gdyż dotyczy „rzeczy ostatnich” (gr. eschata), które mają wydarzyć się na końcu czasów. Czytając jednak słowa Jezusa zapisane przez ewangelistę Marka w rozdziale trzynastym, stajemy wobec trudności uchwycenia chronologii zapowiadanych przez Jezusa wydarzeń. Jezus...

Więcej