Artykuły znajdujące się na tej stronie to publikacje dr Magdaleny Jóźwiak – dr teologii (teologia biblijna, 2016 r.) Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz ks. Marka Szynkowskiego, wykładowcy patrologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.