Dr Magdalena Jóźwiak

Magdalena Jóźwiak – dr nauk humanistycznych (filologia klasyczna, 2014 r.) Uniwersytetu Wrocławskiego, dr teologii (teologia biblijna, 2016 r.) Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W 2019 r. na egzaminach w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (Pontificio Istituto Biblico) zdobyła certyfikat językowy z greki starożytnej i hebrajskiego biblijnego. Na Uniwersytecie Wrocławskim prowadzi zajęcia w ramach Pracowni Starożytnego Bliskiego Wschodu i Tradycji Biblijnej oraz jest współpracownikiem Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski. Główny obszar zainteresowań to komentarze Ojców Kościoła do Biblii (szczególnie św. Hieronim), filologia biblijna, typologia i symbolika biblijna oraz krytyka tekstu ST.

Autorka czterech monografii: św. Hieronim, Kwestie hebrajskie w Księdze Rodzaju (Wrocław 2010); św. Nicetas z Remezjany, O czuwaniach sług Boga (Wrocław 2015);„Komentarz do historii Hioba” Filipa Prezbitera (Wrocław 2015); Anonim, Komentarz do Księgi Hioba (Commentarii in Job), czyli epitoma „Komentarza do historii Hioba” Filipa Prezbitera(Wrocław 2018) oraz kilkunastu artykułów naukowych. Organizatorka cyklicznych konferencji międzynarodowych poświęconych egzegezie i translatoryce biblijnej. Przynależy do Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki  Katolickiej KEP oraz jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

social media:

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com