Ks. Marek Szynkowski

Kapłan diecezji pelplińskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 2013 r. Po dwóch latach pracy duszpasterskiej w Subkowach, został skierowany na studia specjalistyczne z patrologii na KUL, jednocześnie będąc duszpasterzem akademickim domów studenckich. Od 2017 r. przebywał we Włoszech, pełniąc funkcję wikariusza w parafii Latina Scalo. W tym czasie pogłębił swoją formację teologiczną na Augustinianum w Rzymie. Obecnie wikariusz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach.

social media:

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com