STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE TEOLOGII REALIZOWANE W PELPLINIE 2020/21

Wydział Teologiczny UMK w Toruniu zaprasza na studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Pelplinie. Studia są przeznaczone dla absolwentów wydziałów teologicznych. Kształcenie odbywa się w dwóch cyklach:

  • pierwszy – kurs ad licentiam – licencjat kościelny dla absolwentów wydziałów teologicznych (magistrów teologii), czas trwania: 6 semestrów,
  • drugi – kurs ad lauream – dla osób posiadających licencjat kościelny z teologii, czas trwania: 2 semestry.

Studia są prowadzone w specjalności teologia praktyczna Kościoła. Termin składania dokumentów upływa z dniem 14 września 2020 r. Terminy zajęć w semestrze zimowym są następujące: 9.10; 23.10; 13.11; 27.11; 11.12.

Dodatkowe informacje znajdują się na plakacie, pliku pdf do pobrania oraz na stronie internetowej: www.teologia.umk.pl/studia/studia podyplomowe. Można je uzyskać również na Wydziale: tel. 056 611 4994; 056 611 4990, e-mail: teologia@umk.pl oraz u ks. prof. Janusza Szulista: e-mail: szulist@umk.pl.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com