Błogosławieństwa ewangeliczne

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA EWANGELICZNE

  1. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie.
  2. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.
  3. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą
  4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
  5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
  6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają.
  7. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi.
  8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo nie­bieskie.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com