ZMARŁ KS. PRAŁAT ANDRZEJ MISZEWSKI

W niedzielę, 4 października 2020 r. odszedł na wieczną posługę ks. kanonik Andrzej Miszewski, rezydent i wieloletni proboszcz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie.

Ks. Andrzej Miszewski był proboszczem w Chmielnie w latach 1994-2014. Po przejściu na emeryturę pozostał tam jako rezydent. Święcenia kapłańskie przyjął w 1963 roku. Był kapelanem honorowym Jego Świątobliwości i kanonikiem seniorem Kapituły Kolegiackiej Kartuskiej.

W latach 1973-1984 kierował centralnym Gdyńskim Duszpasterstwem Akademickim „GODA” przy parafii NSPJ. Wykazał się szczególnym hartem ducha w latach stanu wojennego organizując wielokierunkową akcję pomocy niesłusznie prześladowanym. Za wybitne zasługi dla Gdyni został odznaczony Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w 2005 r.

Msza Święta pogrzebowa sprawowana będzie pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny, we wtorek, 13 października 2020 roku, o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie.

Ciało kapłana zostanie złożone na cmentarzu parafialnym. 

Polecajmy naszego zmarłego brata Bożemu Miłosierdziu. 

Requiescat in pace

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com