Zapadła decyzja Trybunału Konstytucyjnego dotycząca aborcji eugenicznej

Z radością informujemy, że Polski Trybunał Konstytucyjny większością głosów uznał, że aborcja dzieci nienarodzonych podejrzewanych o poważną chorobę lub niepełnosprawność jest niezgodna z konstytucją. Orzeczenie zostało ogłoszone w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II.

Wyrok zapadł w pełnym składzie. Do wyroku zostały zgłoszone dwa zdania odrębne, sędziów: Piotra Pszczółkowskiego i Leona Kieresa. Sędzia sprawozdawcą został Justyn Piskorski.

Aborcja pozostanie dopuszczalna w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia matki oraz gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego. Dozwalające to przepisy znajdowały się poza zakresem rozpatrywanej dziś skargi.

We wniosku, który w czwartek rozpatrywał TK, zaskarżono przepis, który stanowi, że aborcja jest dopuszczalna, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także przepis doprecyzowujący tę regulację. Mowa w nim o tym, że w takich przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej.

Trybunał orzekł, że aborcja z przesłanki embriopatologicznej jest niezgodna z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

Wspominając dziś naszego wielkiego rodaka św. Papieża Jana Pawła II zachęcamy do wsłuchania się w przemówienie wygłoszone 4 czerwca 1997 r. w Kaliszu w obronie dzieci nienarodzonych.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com