Uroczysta promocja ceremoniarzy diecezji pelplińskiej

Event details

  • sobota | 12 listopada 2022
  • 18:00
  • Bazylika Katedralnej w Pelplinie

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, podczas której odbędzie się promocja nowych ceremoniarzy.

Ceremoniarz to osoba sprawująca funkcję liturgiczną, której zadaniem jest koordynacja przebiegu liturgii oraz przeprowadzanie prób zespołu liturgicznego przed celebracjami. Musi biegle znać przepisy liturgiczne, a także powinien cechować się umiejętnością dyskretnego interweniowania w nagłych i wyjątkowych przypadkach.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com