Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023

Event details

  • środa | 18 stycznia 2023 to środa | 25 stycznia 2023
  • Cały dzień

W 2023 roku obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan przypadają na okres od 18 stycznia (środa) do 25 stycznia (środa).

„Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości” – pod tym hasłem będzie przebiegał ten tydzień.

Celem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jest zapobieganie podziałom wśród członków różnych Kościołów na całym świecie. Wynikają one zazwyczaj z nieporozumień i braku dialogu, a święto jest najlepszą okazją, by to zmienić.
Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Księgi Izajasza 1,12–18. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez Radę Kościołów Minnesoty (USA).Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

  • Dzień 1: Uczcie się postępować dobrze
  • Dzień 2: Gdy sprawiedliwości stanie się zadość…
  • Dzień 3: Czyńcie sprawiedliwość, miłujcie życzliwość i bądźcie pokorni wobec Boga
  • Dzień 4: Oto łzy znękanych
  • Dzień 5: Śpiewając pieśń Pana na obcej ziemi
  • Dzień 6: Co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliście
  • Dzień 7: „To, co jest teraz, nie musi takim pozostać”
  • Dzień 8: Sprawiedliwość, która przywraca wspólnotę.

 

Materiały 2023

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, rozważania, informacje o Radzie Kościołów Minnesoty. Broszurę można nabyć w centralach Kościołów.

Tekst broszury można pobrać tutaj

Historia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przypada od 18 do 25 stycznia. Jego pomysłodawcą był w 1908 roku Amerykanin ks. Paul Wattson, założyciel wspólnoty Franciszkanów Pojednania i pionier ruchu ekumenicznego. W latach 30. jego ideę odświeżył o. Paul Couturier, który w tym czasie zaangażował się w ruch ekumeniczny oraz w działalność organizacji Oktawy Modlitwy o Jedność. Nadał jej nowy kształt znany dziś jako Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Celem święta, jak sama nazwa wskazuje, jego dążenie do stworzenia jednej, zgodnej wspólnoty chrześcijańskiej. Przykładowo, członkowie Kościołów wschodnich są podzieleni wyznaniowo – tylko część z nich pozostaje w jedności z Rzymem. Podziały niekoniecznie wynikają z poważnych konfliktów czy różnicy w poglądach, ale najczęściej z nieporozumień. Dialog, wspólne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan są dobrym sposobem, by to zmienić.

Ogólnie o obchodach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

W trakcie trwania tego całotygodniowego wydarzenia na całym świecie odbywa się szereg konferencji, spotkań i nabożeństw. Ich organizatorami są Rady Ekumeniczne, Konferencje Episkopatów i inne organy Kościołów różnych krajów.

Liczba nabożeństw zależy od konkretnych diecezji – w niektórych ogranicza się do jednego wydarzenia, w innych rozłożone są nawet na kilka tygodni. Tam gdzie jest ich więcej, zwyczajowo jednemu z nich nadaje się rangę obchodów centralnych, świętowanych najczęściej w niedzielę. Ciekawym zwyczajem jest gościnna wymiana kaznodziei, dzięki czemu podczas Tygodnia Modlitw w kościele danego wyznania wierni mogą posłuchać kazania wygłaszanego przez duchownego innej denominacji.

Za treści promujące Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, takie jak są materiały z tekstami biblijnymi, modlitwy, liturgie nabożeństw, odpowiada Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polskie broszury przygotowuje natomiast Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego.

Źródło:
www.ekumenia.pl/projekty-i-inicjatywy/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan-2023/
https://bimkal.pl/kalendarz/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com