Olimpiada Teologii Katolickiej – Pelplin 2023

Event details

  • czwartek | 17 listopada 2022
  • Cały dzień

Przypominamy, że Diecezja Peplińska wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest organizatorem XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2022/2023.

Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: Bóg jest Miłością objawioną w Słowie. Jej adresatami są uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych.

Celami ogólnymi olimpiady jest zapoznanie z tekstami biblijnymi mówiącymi o Bożej miłości; z kluczowymi wypowiedziami Magisterium Kościoła związanymi z teologią prawdy o Bożej miłości objawionej w Piśmie Świętym i w Jezusie Chrystusie oraz z pelplińskim egzemplarzem Biblii Gutenberga.

Etap szkolny: 17.11.2022
Etap diecezjalny: 12.01.2023
Etap ogólnopolski: 13-15.04.2023

Strona internetowa olimpiady -> www.otk.pl

Więcej informacji, czyli regulamin czy literatura ->  TUTAJ

Źródło: https://katecheza.diecezja-pelplin.pl/aktualnosci/olimpiada-teologii-katolickiej-pelplin-2023/

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com