NABOŻEŃSTWO DROGI ŚWIATŁA [transmisja na żywo]

Event details

  • niedziela | 18 kwietnia 2021
  • 21:00
  • Parafia Matki Bożej Królowej polski w Człuchowie

Wielkanocne nabożeństwo nazywane Drogą Światła zaczęto odprawiać w 1988 roku w kręgu rodziny salezjańskiej we Włoszech. Prawdopodobnie inspiracją do jego powstania były freski z katakumb św. Kaliksta w Rzymie, które przedstawiają zmartwychwstanie Chrystusa przechodzącego ze śmierci do życia, z ciemności do światła Drogą Światła (Via Lucis). W kolejnych latach nabożeństwo to rozprzestrzeniało się na całe Włochy. Ważnym momentem w rozwoju tego nabożeństwa paschalnego było umieszczenie go w oficjalnym modlitewniku na Wielki Jubileusz Roku 2000. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła tę formę pobożności w 2002 roku. Od tego momentu nabożeństwo Drogi Światła zaczęło pojawiać się w parafiach na całym świecie.

Nabożeństwo w swojej strukturze podobne jest do Drogi Krzyżowej. Od niej bierze też swoją nazwę Via Crucis – Droga Krzyżowa, Via Lucis – Droga Światła. Tak jak Droga Krzyżowa posiada ono 14 stacji, powtarzające się wezwania i rozważania, z tym że dotyczące wydarzeń po zmartwychwstaniu Jezusa.

Via Lucis

Stacja I – Jezus powstaje z martwych
Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu
Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba
Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom
Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha

Jest to stosunkowo młode nabożeństwo, zatem jeszcze nie ukształtowała się do końca jego forma. Może odbywać się na zasadzie procesji, bądź też stacjonarnie. Wyeksponowany może być krzyż z czerwoną stułą, paschał bądź figura Jezusa Zmartwychwstałego. Zaleca się by odbywało się po zapadnięciu zmroku, aby podkreślić symbolikę światła. Nie ma jeszcze do końca ustalonych wezwań i pieśni.

Nabożeństwo Drogi Światła ma nam pomóc przeżyć i zrozumieć Wielkanoc, uświadomić znaczenie Paschy, absolutnie najważniejszego wydarzenia naszej wiary. Świętowanie tych misteriów rozciągamy na 50 dni okresu wielkanocnego i w tym właśnie czasie odprawiamy nabożeństwo Drogi Światła, które pomaga nam przejść zmroków naszych grzechów do światła prawdziwego życia, które daje nam Zmartwychwstały Pan.

Zachęcam do odprawiania tego nabożeństwa, czy to przez osobiste uczestnictwo z nami, czy on-line na naszych mediach lub samemu w domu tak jak goszczą w nim inne nabożeństwa, niech zagości Droga Światła niosąc nam radość ze zmartwychwstania i paschalne błogosławieństwo. Alleluja!

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com