Włącz się w proces synodalny ONLINE

Diecezja Pelplińska zaprasza do włączenia się w etap słuchania i rozeznawania na poziomie diecezjalnym.  Zachęca do podjęcia wspólnej modlitwy i spotkania się na wspólnym słuchaniu Ducha Świętego w swojej wspólnocie parafialnej lub zrzeszeniu (wspólnocie/ruchu/stowarzyszeniu). Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, a chce włączyć się w proces synodalny może zrobić to ONLINE.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com