Wizyta duszpasterska – „Kolęda”

Wizyta duszpasterska – „Kolęda” – w Polsce popularne określenie odwiedzin proboszcza lub osoby reprezentującej parafię (osoby duchownej) w domach parafian jest jedną z form duszpasterskich.
W Kościele katolickim wizyta taka określona jest prawem kanonicznym:
Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznawać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując.
Kościół katolicki w Polsce za czas odwiedzin duszpasterskich przyjął okres po świętach Bożego Narodzenia jednak prawo kanoniczne w tej kwestii nie określa czasu w ciągu roku, który byłby najbardziej odpowiedni na wizytę kapłanów.
Podstawowym celem kolędy jest modlitwa księdza wraz z parafianami w ich domach, poświęcenie domu oraz błogosławieństwo dla rodziny na cały rok. Ponadto jest to okazja do bliższego poznania się między kapłanami i parafianami, rozmowy na tematy rodzinne i duszpasterskie oraz przedstawienie programu duszpasterskiego na najbliższy rok.
Do kolędy przygotowuje się stół przykryty białym obrusem z krzyżem, świecami, wodą święconą i kropidłem.
Tradycja kolędowa zauważa także, że przy okazji kolędy parafianie składają lub nie dobrowolną ofiarę na rzecz wspólnoty parafialnej. Niekiedy praktykuje się poczęstunek lub wspólny posiłek. Kolędującemu księdzu zwykle towarzyszą ministranci, rzadziej zakrystian lub organista.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com