Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Pod hasłem „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17) w dniach od 18 do 25 stycznia obchodzony jest kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zgodnie z tradycją, wierni różnych wyznań spotkają się na ekumenicznych nabożeństwach i wysłuchają homilii przedstawicieli innych Kościołów.

Nabożeństwo centralne tegorocznego Tygodnia odbędzie się w niedzielę, 22 stycznia, o godz. 15.00 w archikatedrze lubelskiej.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Polską Radę Ekumeniczną (PRE) i Kościół rzymskokatolicki, na nabożeństwa należy zapraszać nie tylko duchownych i wiernych bratnich Kościołów, lecz również zachęcać wiernych własnego Kościoła do udziału w nabożeństwach w świątyniach i kaplicach Kościołów innej tradycji.

– Mam nadzieję, że tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przysłuży się ich zbliżeniu – uważa ks. Sławomir Pawłowski SAC, sekretarz Rady KEP ds. Ekumenizmu. – Kościół katolicki ma świadomość, że ekumenizm jest ważny, ponieważ podział między chrześcijanami utrudnia głoszenie Ewangelii i jest zgorszeniem dla świata – dodał pallotyn.

Ks. Pawłowski wskazał też na wyzwania dialogu ekumenicznego, które zaobserwować można głównie w obszarze edukacji. – Chodzi o to, aby katolicy, którzy stanowią większość chrześcijan w Polsce, lepiej znali swoich braci i siostry z innych wyznań: ich historię, ich teologię i duchowość. Temu oczywiście może służyć prywatna lektura, ale jeszcze lepiej spotkanie – modlitewne i nie tylko – powiedział ks. Pawłowski.

W Polsce w przygotowywaniu i obchodach Tygodnia uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna i Kościół rzymskokatolicki. W skład PRE, która formalnie zarejestrowana została w 1946 r., wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów.

Od 1975 r. co roku temat i materiały na kolejne obchody Tygodnia Ekumenicznego przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów i kontynentów. Materiały na najbliższy Tydzień ekumeniczny przygotowała grupa chrześcijan w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) zwołaną przez Radę Kościołów Minnesoty. Przez lata w stanie Minnesota nierówności rasowe były jednymi z największych w skali całego kraju. W 1862 r. w Minnesocie odbyła się największa masowa egzekucja w historii USA.

Warto zaznaczyć, że obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedza Dzień Judaizmu obchodzony w Polsce 17 stycznia. Wydarzenie przygotowuje Komitet KEP ds. Dialogu Międzyreligijnego. W tym roku odbędzie się po raz 26. a centralne obchody będą miały miejsce w Siedlcach. Będą im towarzyszyć słowa „Przejście Pana: 'Dziś wychodzicie’” (Wj, 13,4).

Z kolei bezpośrednio po Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, 26 stycznia, Kościół katolicki w Polsce obchodzić będzie 23. Dzień Islamu. Jego tegoroczne hasło brzmi: „Chrześcijanie i muzułmanie: dzieląc radości i smutki”.

źródło ekai.pl

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com