Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022

Pod hasłem „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”, będziemy przeżywać Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ten odbędzie się w dniach 18-25 stycznia.

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii Mateusza 2,1–12. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowała Rada Kościołów Bliskiego Wschodu. Centralne nabożeństwo odbędzie się w niedzielę, 23 stycznia, o godz. 17 w prawosławnej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie.

Oto  program obchodów

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy:

Dzień 1:Podnieś nas i przyciągnij do swojego wspaniałego światła

Dzień 2:Pokorne przywództwo burzy mury i buduje z miłością

Dzień 3:Obecność Chrystusa przewraca świat do góry nogami

Dzień 4:Choć mali i cierpiący, niczego nam nie brakuje

Dzień 5:Prowadzeni przez jedynego Pana

Dzień 6:Zgromadzeni w uwielbieniu wokół Jedynego Pana

Dzień 7:Dary wspólnoty

Dzień 8:Ponad znanymi drogami podziału do Bożych nowych ścieżek

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedzony jest Dniem Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (17 stycznia), a kończy się w przeddzień Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce (26 stycznia). Ma ponad stuletnią tradycję. Stał się cyklicznym świętem ekumenizmu.

Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 1966 r. razem przygotowują je Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku, nad materiałami pracują grupy chrześcijan z poszczególnych krajów.

Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Tydzień Modlitw w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula Wattsona. Ideę tę w latach 30. XX w. rozpropagował o. Paul Couturier.

Źródło: ekumenia.pl / BP KEP

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com