SZKOLENIE SŁUŻB KIERUJĄCYCH RUCHEM DLA PIESZYCH PIELGRZYMEK

Wydział Ekonomiczny Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej wraz z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku organizuje szkolenie dla porządkowych, kierujących ruchem drogowym podczas pieszych pielgrzymek (dotyczy to wszystkich pieszych pielgrzymek). Szkolenie skierowane jest dla nowych porządkowych, jak i tych, którym kończą się uprawnienia. Odbędzie się ono w sobotę, 13 lipca 2019 r. o godz. 9.30 w parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Chojnicach, przy Al. MB Fatimskiej 21. Koszt szkolenia 65 zł. od osoby. Zgłoszenia, zawierające imię i nazwisko uczestników, adres zamieszkania i numer PESEL, należy przesłać na adres: tmonko@vp.pl do 5 lipca br.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com