ŚWIĘCENIA PREZBITERATU W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ [transmisja]

W sobotę, 29 maja 2021 r., o godz. 11:00 podczas Mszy Świętej w bazylice katedralnej Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna udzieli święceń prezbiteratu dziesięciu diakonom. Są nimi:

Dk. Witold PIJANOWSKI z parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Tczewie.

Dk. Robert BIELAU z parafii Świętej Trójcy w Sulęczynie.

Dk. Mateusz RZEPKOWSKI z parafii św. Bartłomieja w Wielkim Komorsku.

Dk. Bartłomiej LABUDA z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gowidlinie.

Dk. Paweł ZAGÓRSKI z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim.

Dk. Mateusz MEYER z parafii św. Jadwigi Królowej w Chojnicach.

Dk. Oskar PRYBA z parafii Chrystusa Króla w Kołczygłowach

dk. Sebastian WOŹNIAK z parafii św. Marcina z Tours w Sierakowicach.

Dk. Krzysztof GÓRNY z parafii Świętej Trójcy w Sulęczynie.

Dk.Patryk WYSOTA z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Łupawie.

Kapłaństwo prezbiterów udzielane jest przez specjalny sakrament, mocą którego prezbiterzy, dzięki namaszczeniu Ducha Świętego, zostają naznaczeni szczególnym znamieniem i wskutek tego upodabniają się do Chrystusa Kapłana, tak iż mogą działać w osobie Chrystusa Głowy. Ich posługiwanie rozpoczyna się od głoszenia Ewangelii, a siłę i moc czerpie z ofiary Chrystusa. Prezbiterzy, czy to oddając się modlitwie i adoracji, czy przepowiadając słowo, czy składając Ofiarę eucharystyczną i udzielając pozostałych sakramentów, czy też wykonując inne posługi dla ludzi, przyczyniają się zarówno do pomnożenia chwały Bożej, jak i do tego, aby ludzie postępowali w życiu Bożym.

Dlatego szczególnej trosce modlitewnej powierzmy wszystkich powołanych do służby w Kościele. Niech Dobry Pasterz da swojemu ludowi świętych kapłanów!

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com