STUDIA PODYPLOMOWE UPRAWNIAJĄCE DO NAUCZANIA RELIGII

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oferuje kolejną edycję studiów podyplomowych w zakresie katechetyczno-teologicznym, które są skierowane zarówno dla nauczycieli innych przedmiotów i uprawniają do uczenia religii, jak i osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy teologicznej. Studia podyplomowe realizowane będą w Toruniu i w Pelplinie.
Charakterystyka studiów:
 czas trwania: 4 semestry,
 koszt studiów: semestr zimowy 1 300 zł, semestr letni 1 200 zł.,
 termin rozpoczęcia studiów: październik 2019, zajęcia odbywają się w soboty,
 warunki kwalifikacji: złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń, termin i miejsce składania dokumentów: do 14 września 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37,
 wymagane dokumenty: podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego
UMK, kwestionariusz osobowy, 1 zdjęcie, kserokopia dowodu osobistego, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, kwalifikacje pedagogiczne (w przypadku osób, które planują uczyć religii w szkole). Wszelkich informacji udziela: ks. prof. Janusz Szulist: (szulist@umk.pl)
oraz na stronie https://www.teologia.umk.pl/student/studia-podyplomowe/, telefon do Wydziału Teologicznego: (056) 611 4990; 611 4994; e-mail: teologia@umk.pl

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com