STUDIA PODYPLOMOWE UPRAWNIAJĄCE DO NAUCZANIA RELIGII

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oferuje kolejną edycję Studiów Podyplomowych w zakresie katechetyczno-teologicznym, które są skierowane zarówno do nauczycieli innych przedmiotów i uprawniają do uczenia religii, jak również
do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy teologicznej. Studia Podyplomowe realizowane będą w Pelplinie i w Toruniu.

Studia trwają  4 semestry i rozpoczynają się w październiku 2021 r. Zajęcia odbywają się w soboty. Czesne w semestrze zimowym wynosi 1280 zł. i w letnim również 1280 zł. Warunkiem kwalifikacji jest złożenie wymaganych dokumentów do 15 września 2021 r.
w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu (ul. Gagarina 37,
tel. 056 611 49 90, 056  611 49 94, e-mail: teologia@umk.pl). 

Wymagane dokumenty to: podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego UMK, kwestionariusz osobowy, 1 zdjęcie, kserokopia dowodu osobistego, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, kwalifikacje pedagogiczne (w przypadku osób,
które planują uczyć religii w szkole).

Wszelkich informacji udziela ks. prof. Janusz Szulist (szulist@umk.pl). Są one
także dostępne na stronie https://www.teologia.umk.pl/student/studia-podyplomowe/.

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com