STUDIA PODYPLOMOWE UPRAWNIAJĄCE DO NAUCZANIA RELIGII

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oferuje kolejną edycję Studiów Podyplomowych w zakresie katechetyczno-teologicznym, które są skierowane zarówno do nauczycieli innych przedmiotów i uprawniają do uczenia religii, jak również do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy teologicznej. Studia Podyplomowe realizowane będą w Pelplinie i w Toruniu. 

Charakterystyka studiów: 

  1. Czas trwania: 4 semestry; 
  2. Koszt studiów: semestr zimowy  1 280 zł, semestr letni 1 280 zł; 
  3. Termin rozpoczęcia studiów: październik 2021 r., zajęcia odbywają się w soboty; warunki kwalifikacji: złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń; 
  4. Termin i miejsce składania dokumentów: do 15 września 2021 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37; 
  5. Wymagane dokumenty: podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego UMK, kwestionariusz osobowy, 1 zdjęcie, kserokopia dowodu osobistego, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, kwalifikacje pedagogiczne (w przypadku osób, które planują uczyć religii w szkole).

Wszelkich informacji udziela ks. prof. Janusz Szulist (szulist@umk.pl). Są one także dostępne na stronie https://www.teologia.umk.pl/student/studia-podyplomowe/.
Dane kontaktowe Wydziału Teologicznego: (056)6114990; (056)6114994;
e-mail: teologia@umk.pl.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com