Serce według błogosławieństw

Ewangeliczne błogosławieństwa wskazują nam drogę do Nieba: „Błogosławieni ubodzy w duchu; ci, którzy się smucą; cisi; ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości; miłosierni; czystego serca; ci, którzy wprowadzają pokój; ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości”. Myślę, że tak jak często przeglądamy się w lustrze, aby zobaczyć jak wyglądamy, tak samo często powinniśmy patrzeć na nasze serce w lustrze Bożych błogosławieństw. One są dla nas niczym znaki drogowe, którą prowadzą do życia „błogosławionych” w Niebie.

Pamiętam, że kiedyś z ogromnymi trudnościami przyszła mi nauka Bożych błogosławieństw na pamięć. Pewien katecheta w tzw. „małym katechizmie” - do „zakucia”, do „zdania”, lecz absolutnie nie do „zapomnienia”, a do wdrożenia w życie – zamieścił także 8 ewangelicznych błogosławieństw. Wówczas była to dla mnie jakaś „nowość”, a nawet, jak każdy uczeń, który musi się nauczyć kolejnej rzeczy na pamięć, rodził się we mnie wewnętrzny protest. Myślałem: „10 Bożych przykazań, 5 przykazań kościelnych, 6 głównych prawd wiary... itd. Nie wystarczy?”. Przypuszczam, że wielu z nas myśli podobnie, to znaczy: „Tak, 10 przykazań Bożych, to każdy powinien znać śpiewająco, ale Boże błogosławieństwa...?”.

Tymczasem błogosławieństwa to nic innego jak swego rodzaju „przykazania Jezusa”, albo lepiej „wskazówki Jezusa”. Jezus w Ewangelii wg św. Mateusza jest przedstawiony jako Nowy Mojżesz, tzn. Nowy Prawodawca, Nowy Objawiciel Bożej woli. I tak jak Mojżesz wstąpił na Górę Synaj, aby objawić Izraelitom 10 Bożych przykazań, tak Jezus w Ewangelii św. Mateusza na Górze Błogosławieństw, w swoim znanym Kazaniu na Górze, objawia wolę Ojca w Bożych błogosławieństwach. One są zatem swego rodzaju „programem Jezusa”, Jego orędziem i zarazem „streszczeniem w pigułce Jego życia”. W każdym z błogosławieństw możemy zobaczyć Jezusa, w różnych momentach Jego ziemskiej misji. Błogosławieństwa są w pewnym sensie „trudniejsze” i „mniej weryfikowalne” aniżeli Boże przykazania, gdyż prezentują program pozytywny, tzn. proponują, a nie nakazują bądź zakazują. To właśnie błogosławieństwa streszczają Ewangelię i wskazują Jezusową drogę, także w swojej formie - która jest zaproszeniem i wskazówką, a nie przymusem.

W Bożych błogosławieństwach streszcza się bogactwo Serca Jezusa. Dzisiaj postaram się spojrzeć na moje serce w lustrze Bożych błogosławieństw.

Ks. Marek Szynkowski

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com