REKRUTACJA DO WSD W PELPLINIE

Rozpoczyna się drugi nabór do pelplińskiego seminarium na rok akademicki 2019/2020. Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 17 62) oraz o złożenie w rektoracie WSD odpowiednich dokumentów. Rekrutacja w ramach drugiego naboru trwa do 13 września 2019 r., jednak kandydaci powinni zgłosić się do 3 września, co pozwoli im na wzięcie udziału w tygodniu integracyjnym dla alumnów I roku.

Warunki przyjęcia oraz wykaz potrzebnych dokumentów na studia na rok akademicki 2019/2020 w ramach drugiego naboru.
Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 13 września 2019 roku zgłosić się
na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 58 536 16 64)
i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:
1. podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny,
Biskupa Pelplińskiego,
2. własnoręcznie napisany życiorys,
3. świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę,
4. świadectwo dojrzałości w oryginale,
5. świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie
ukończenia szkoły średniej,
6. skrócony odpis aktu urodzenia,
7. metrykę chrztu i bierzmowania,
8. kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej,
9. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK:
http://www.umk.pl/kandydaci/) i podpisany formularz podania,
10. cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy
wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą
kandydat wprowadza do systemu IRK),
11. dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej
warunków odpłatności za usługi edukacyjne,
12. potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 85 zł –
wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w
IRK).
Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci są zobowiązani
zarejestrować się do 13 września br. na stronie internetowej Uniwersytetu
(www.umk.pl/kandydaci) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce 17
września 2018 roku o godz. 9:00 w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina
37 w Toruniu.
Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia
będzie również wynik egzaminu dojrzałości.
Mimo, że termin II naboru formalnie upływa 13 września, zachęcamy, by zgłosić się już
do 3 września. Pozwoli to wziąć udział w tygodniu integracyjnym dla studentów I roku, który
będzie trwał w dniach od 4 do 14 września.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com