Pierwsze ze wszystkich przykazań (UWAGA! KONKURS Z NAGRODAMI)

KONKURS

UWAGA! Pojawia się zadanie KONKURSOWE – dotyczące Ewangelii.
 
Odpowiedź należy przesłać na e-mail: ks.jaroslaw.oszuscik@priest.pl. W treści prosimy podać swój adres pocztowy na który zostanie wysłana nagroda w wypadku wygrania konkursu.
 
Spośród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy jednego zwycięzcę, którego poznamy w kolejnym odcinku Ewangelii w Obrazkach. Odpowiedzi wysyłamy do PIĄTKU włącznie (wszystkie dane osobowe, które wysyłamy w mailu są używane tylko do celów rozstrzygnięcia konkursu).
 
Zapraszamy do wspólnego rozważania Słowa Bożego!

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»

Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».

Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».

Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

KOLOROWANKA

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com