Pierwsza niedziela Wielkiego Postu

<<Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię>>
 
Rozważania do Ewangelii na 18.02.2024 na podstawie „Żyć Ewangelią” Wyd. Pomoc:
 
Czas się wypełnił, bliskie jest królestwo Boże”. Rozpoczęliśmy Wielki Post, czas pokuty, umartwienia i wyrzeczenia. Ale po co to wszystko? Dzisiejsze Słowo Boże pokazuje nam wyraźnie, że Jezus na początku swojej działalności ewangelizacyjnej prowadzony był przez Ducha Bożego. Jezus przebywał na pustyni, doświadczał osamotnienia, pustki i głodu. Ten czas był czasem ćwiczenia ducha, przygotowań Jezusa na misję odkupienia człowieka. Przebywając na pustyni przez czterdzieści dni, Jezus nie ulegał pokusom, ale za każdym razem skutecznie odrzucał to, co nie pochodziło od Boga. Jezus ukazał światu inne królestwo: królestwo, które założył, królestwo prawdy, miłości i piękna. Dziś każdy może dokonać osobistego wyboru i zdecydować, czy chce dobrowolnie wejść w ten błogosławiony czas Wielkiego Postu poprzez umartwienie i wyrzeczenie i czy skorzysta z bogactwa liturgii słowa. Być może to właśnie przez słuchanie Słowa zrodzi się w moim sercu przemiana mojego myślenia, moje nawrócenie? Czy jestem przekonany do królestwa Bożego? Czy dla tego królestwa potrafię zrezygnować z przywiązań i tego, co mi się wydaje słuszne? Czy pragnę szukać tylko tego, czego Bóg pragnie dla mnie?
 
M.S.
 
Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/98915
https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia#20240208
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com