Parafia św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Zdrojach

Kościół z lotu ptaka

Krótki rys historyczny parafii

Najstarsza wzmianka dotycząca inicjatywy budowy kościoła św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Zdrojach pochodzi z 1904 roku. W „Schematyzmie Diecezji Chełmińskiej” czytamy: „Śliwice jako największą parafię położoną w trzech powiatach: świeckim, tucholskim i starogardzkim, trzeba podzielić na trzy parafie”. Inicjatorem i budowniczym został ówczesny proboszcz śliwicki ks. Dr Stanisław Sychowski.

Dwudziestego ósmego sierpnia 1913 roku ludność Zdrojów i okolicznych wiosek zadeklarowała zbiórkę na budowę świątyni w wysokości rzecz tysięcy marek niemieckich.

Piątego marca 1914 roku Kuria Diecezjalna Chełmińska wyraziła budowę na budowę świątyni i kupno gruntów.

Dwudziestego kwietnia 1914 roku nastąpił zakup gospodarstwa i ziemi od P. Stanisława Kobusa (mieszkańca wsi Zdroje) pod budowę świątyni.

Dziewiątego lipca 1916  roku poświęcono i wmurowano kamień węgielny pod budowę kościoła.

Pierwszego kwietnia 1919 roku ukończono budowę kościoła i powołano pierwszego proboszcza, ks. Jana Zella.

Trzeciego stycznia 1924 roku wszedł w życie dekret ordynariusza chełmińskiego ks. biskupa Augustyna Rosentretera erygujący parafię jako samodzielną placówkę z wszystkimi przysługującymi jej prawami.

Dziewiętnastego lipca 1936 roku nastąpiła uroczysta konsekracja kościoła, której dokonał ordynariusz chełmiński, ks. biskup Wojciech Okoniewski.

Proboszczowie parafii:

ks. Jan Zell

ks. Alojzy Wilemski

ks. Jerzy Rahmel

ks. Mieczysław Mańkowski

ks. Antoni Stefanowski

ks. Roman Benkowski

ks. Gerard Kulwicki

ks. Leszek Grzela

ks. Sylwester Dober

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com