Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Tucholi

Kościół św. Bartłomieja z lotu ptaka

Krótki rys historyczny

Parafia p.w. św. Bartłomieja Ap. w Tucholi została ustanowiona, na mocy dekretu Księdza Biskupa Diecezjalnego prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagi, z dniem 1 lipca 1999r. Z parafii macierzystej parafia otrzymała plac pod budowę nowego kościoła i budynków przyległych.

Przystąpiono do prac związanych z budową, a także w Kancelarii Notarialnej sporządzono umowę o nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości. Na początku Msze św. były odprawiane pod gołym niebem, następnie pobudowano drewnianą wiatę. Projekt kaplicy z częścią biurowo-mieszkalną wykonano w Pracowni Projektowej p. Zdzisława Kufla w Chojnicach.

Po otrzymaniu zgody na budowę przystąpiono do realizacji projektu ( 25 sierpnia 1999 r. ). Budowy części biurowo-mieszkalnej podjęli się murarze z parafii, a za budowę kaplicy była odpowiedzialna tucholska firma budowlana „Para”. Kierownictwa budowy podjął się (nieodpłatnie – p. Zbigniew Klinicki), a nadzór budowlany pełni (również nieodpłatnie – p. Witold Cupa). Przy wspólnych wysiłkach murarzy i życzliwości firm tucholskich, mury kaplicy wraz z pokryciem dachowym (odeskowane i pokryte papą) i mury części biurowo-mieszkalnej były gotowe na koniec października 1999 r.

Kolejny etap budowy obejmował zamontowanie okien w kaplicy i położenie konstrukcji dachowej (odeskowane i pokryte papą) nad częścią biurowo-mieszkalną.

Pod koniec listopada wylano betonową posadzkę w kaplicy i przygotowano posadzkę chóru.  Na wiosnę 2000 r. położono instalacje elektryczne i instalacje nagłośnieniowe w kaplicy; następnie przystąpiono do tynkowania wnętrza świątyni. W maju zostały ustawione nowe, drewniane ławki; przystąpiono do malowania świątyni.

Jesienią doprowadzono do plebanii wodę, a także rozprowadzono instalację deszczowo-sanitarną. Pod koniec stycznia 2001 roku zaczęto montować blachodachówkę na dachu kaplicy i części biurowo-mieszkalnej.

W maju ustawiono w kaplicy nowy, dębowy ołtarz z płaskorzeźbą „Ostatnia Wieczerza” oraz dębową ambonkę. Przystąpiono równocześnie do prac wykończeniowych w części biurowo-mieszkalnej (rozprowadzenie instalacji elektrycznej, wod.-kan. i c.o.), zamontowano okna w plebanii, a następnie tynkowanie wewnętrznych ścian budynku mieszkalnego. W lipcu wykonano balustradę dębową chóru. Wiosną 2002 r. przystąpiono do tynkowania zewnętrznych ścian świątyni i plebanii. Wykonano balustradę podjazdu dla niepełnosprawnych do plebanii oraz balustradę przy schodach. W kwietniu zamontowano podbitkę boazeryjną i ocieplenie stropu w kaplicy. Jesienią zamontowano we wszystkich oknach części biurowo-mieszkalnej żaluzje. Wiosną 2003 r. obłożono betonowe schody do kaplicy i plebanii kostką granitową. Trwają prace związane ze zmianą do projektu wieży kaplicy, by w przyszłości była dopasowana stylowo do nowego kościoła. W 2005 r. zmieniliśmy wystrój ściany głównej świątyni oraz zamontowane zostało nowe, pancerne tabernakulum.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com