„Orientalistyka chrześcijańska” w Opolu

„Katolicki” oznacza z języka greckiego „powszechny, uniwersalny”. Wiara w Chrystusa zjednoczyła w Kościele wielu ludzi, jak pisze Autor Apokalipsy św. Jana, „z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków” (Ap 7,9). W Chrystusie, jako słuchacze Jego słowa i Jego uczniowie, jesteśmy braćmi i siostrami przez więzy chrztu i wiary. Wciąż jednak mało wiemy o naszych braciach i siostrach z Orientu, ze Wschodu, Bliskiego i Dalszego, aż po Tajwan. Poznanie ich kultury, wrażliwości, mentalności i w związku z nimi ich tradycji i teologii, umożliwia nam nowy kierunek na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego - „Orientalistyka chrześcijańska”. To pierwsze tego typu studia teologiczne w Polsce!

Posłuchajmy zaproszenia księdza dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ks. dra hab. Mateusza Rafała Potocznego, który w formie krótkiego filmiku na YouTube zachęca potencjalnych studentów do odbycia intelektualnej przygody studiowania teologii, orientalistyki chrześcijańskiej, teologii kanonicznej bądź turystyki i kultury śródziemnomorskiej.

Opole jest daleko – to prawda, ale to dalekie Opole może przybliżyć nam o wiele dalszy, fascynujący świat chrześcijańskiego Orientu. W ostatecznym rozrachunku podjęcie studiów na kierunku „orientalistyka chrześcijańska” w Opolu, w pewnym sensie, byłoby skróceniem i „zaoszczędzeniem” drogi. Być może ktoś rozważa podjęcie takich studiów i myśli: „Szkoda zachodu”. Nie, „szkoda Wschodu, szkoda chrześcijańskiego Wschodu”, ponieważ wciąż tak mało o nim wiemy. Na szczęście nowy kierunek „orientalistyka chrześcijańska” może to zmienić.

ks. Marek Szynkowski

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com