Objawienie Pańskie – Trzej Królowie

W Trzech Mędrcach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. Uniwersalność zbawienia akcentują także: sama nazwa święta, jego wysoka ranga i wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia.
 
Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia).
 
👉Kim byli Trzej Królowie i skąd przybyli?
 
Możliwe, że Trzej Królowie wcale nie byli królami. W Biblii nie znajdziemy informacji, które jednoznacznie wskazują, by władali oni jakimikolwiek krajami. W Ewangelii są określani bardzo ogólnie jako „Mędrcy ze Wschodu”.
 
Co znaczy „ze wschodu”? Wschodem, na przełomie starej i nowej ery, określano obszar położony na wschód od rzeki Jordan, czyli: Arabię, Persję i Babilonię. Według legendy, opartej prawdopodobnie na biblijnym Psalmie 71, w którym mowa jest o królach Saby składających daninę, jedna z postaci pochodziła z Abisynii (obecnej Etiopii) położonej w Afryce.
 
Szukając odpowiedzi na pytanie, jak wyglądali Trzej Królowie, możemy natknąć się na informacje wskazujące na śniadą karnację lub czarny kolor skóry przynajmniej jednego z nich. Prawdopodobnie był to Kacper. Według tradycji sięgającej XV wieku to właśnie on miał przybyć do Betlejem z Afryki.
 
Z Pisma Świętego dowiadujemy się tylko, że Trzej Królowie to mędrcy przybyli ze wschodu, którzy byli wykształconymi ludźmi. A to oznacza, że mogli być lekarzami, astrologami lub czarnoksiężnikami, czyli magami… Mimo że Święto Objawienia Pańskiego (inna nazwa Święta Trzech Króli) celebrowano już w II wieku, to mędrców (magów) zaczęto nazywać królami dopiero w VIII wieku.
 
👉Imiona Trzech Króli
 
Co ciekawe, bardzo długo Trzej Królowie nie mieli imion. W Biblii nie znajdziemy ani słowa o tym jak się nazywali. Dopiero w średniowieczu, w  VIII a może nawet w IX wieku zaczęto używać w odniesieniu do nich imion: Kacper, Melchior i Baltazar.   
 
Imię Kacper otrzymał najmłodszy mędrzec, przedstawiany jako król o ciemnym kolorze skóry. Kacper miał przybyć z Afryki (niektóre źródła podają jednak, że to nie Kacper, a Baltazar miał reprezentować ten kontynent). Imię Kacper ma pochodzenie perskie (dawna Persja to tereny współczesnego Iranu) i oznacza: dostojny, wspaniały.
 
Melchior to najmłodszy z Trzech Króli. Jego imię ma pochodzenie hebrajskie i oznacza: król światła.
 
Ostatni z trójki Mędrców – Baltazar ukazywany jest jako mężczyzna z czarną brodą i o śniadej karnacji. To według licznych źródeł najstarszy spośród Trzech Króli. Jego imię pojawia się w Starym Testamencie i ma pochodzenie babilońskie (dawne tereny Babilonu to współczesny Irak). Baltazar oznacza: Belu (Boże) strzeż króla.
 
👉Jakie dary przynieśli Trzej Królowie? 
 
Biblia nie podaje dokładnej liczby Mędrców ze Wschodu. Na malowidłach w rzymskich katakumbach z II i III wieku twórcy przedstawiali dwóch, czterech lub sześciu mędrców. Jednak wymienione w Biblii trzy dary: mirra, kadzidło i złoto – sprawiły, że zaczął ugruntowywać się pogląd o Trzech Królach (jeden król – jeden dar).
 
Trzy dary – podobnie jak Trzej Królowie – wskazują na ważną symbolikę liczby trzy, z którą często spotykamy się chociażby w baśniach. To liczba, którą od zarania dziejów uważa się za świętą, doskonałą.
 
Dary, które przynieśli Trzej Królowie:
 
-złoto – podarunek od Melchiora to symbol władzy królewskiej,
-kadzidło – dar od Kacpra to symbol boskości,
-mirra – dar od Baltazara to symbol męczeńskiej śmierci.
 
Podczas homilii wygłaszanej w Dzień Objawienia Pańskiego papież Grzegorz Wielki, żyjący na przełomie VI i VII wieku tak wyjaśniał znaczenie darów:
 
„Złoto jest bowiem odpowiednie dla króla, kadzidło składano na ofiarę Bogu, mirrą zaś konserwuje się ciała zmarłych. Magowie więc zapowiadają tego, którego adorują, także poprzez mistyczne dary: przez złoto – króla, przez kadzidło – Boga, przez mirrę – śmiertelnika”.
 
W tym samym kazaniu św. Grzegorz dodaje, że wszyscy wierzący w Chrystusa również mogą ofiarować Bogu te same dary, w postaci: mądrości (której symbolem jest złoto), modlitwy (której symbolem jest kadzidło) i umartwiania ciała (które symbolizuje mirra). 
 
👉Kiedy Królowie przybyli do Syna Bożego?
 
Z całą pewnością po ofiarowaniu Go w świątyni. Według relacji Ewangelisty, że Herod kazał wymordować dzieci do dwóch lat, wynika, iż Mędrcy przybyli do Betlejem, kiedy Chrystus miał co najmniej kilka miesięcy, a może nawet ponad rok. Królowie nie zastali Jezusa w stajni; św. Mateusz pisze wyraźnie, że gwiazda stanęła nad „domem” (Mt 2, 11). Było w nim jednak bardzo ubogo. A jednak Mędrcy „upadli przed Nim na twarz i oddali Mu pokłon”. Padano na twarz w owych czasach tylko przed władcami albo w świątyni przed bóstwami. Mędrcy byli przekonani, że Dziecię jest przyszłym królem Izraela.
 
Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się dziś kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać imiona Mędrców lub też mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi – po łacinie:
 
Christus mansionem benedicat.
 
Zwykle dodajemy jeszcze aktualny rok.
 
👉W ikonografii od czasów wczesnochrześcijańskich Trzej Królowie są przedstawiani jako ludzie Wschodu w barwnych, częstokroć perskich szatach. W X wieku otrzymują korony. Z czasem w malarstwie i rzeźbie rozwijają się różne typy ikonograficzne Mędrców.
 
Źródło:
https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-06.php3
https://mamotoja.pl/aktualnosci/kim-byli-trzej-krolowie-co-oznaczaja-dary-trzech-kroli-33446-r1/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com