Niesakramentalni – Kościół Was potrzebuje!!!

Przeżywamy w tym roku 100 rocznicę urodzin, naszego Wielkiego rodaka św. Jana Pawła II. To moment, by w sposób szczególny wrócić do jego nauczania i tego co nam zostawił. Podczas każdej pielgrzymki rzesze pielgrzymów zostawały poruszone Bożym słowem, którym sam żył i nam głosił. W 1979 w Warszawie podczas wygłaszanej homilii powiedział: „Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie”. Jan Paweł II zanurzał nas w Chrystusowej miłości, w szukaniu odpowiedzi na nasze życiowe troski w Chrystusie i Jego Ewangelii. To w Nim – Jezusie Chrystusie człowiek zdolny jest odkrywać swoje powołanie i przeznaczenie, swoje dziś i swoje jutro. Troska o człowieka – o jego zbawienie wybrzmiewała w sposób szczególny w papieskim nauczaniu, nie pomijając nikogo. Pokazał nam wszystkim, że Dobry Pasterz troszczy się o każdego człowieka, a zagubionego idzie szukać, by przyprowadzić z powrotem do Chrystusowej owczarni. Zagubiony człowiek dzisiejszego czasu, stoi wiele razy na rozdrożu dróg nie wiedząc w którą stronę ruszyć, by być szczęśliwym. Wchodzi na drogi często kręte i wyboiste na których bez Chrystusa sobie nie poradzi. Dlatego On – Chrystus pragnie poszukiwać i docierać do każdego człowieka zwłaszcza zagubionego, poranionego przez życie – „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11, 28)”. Dzisiaj w dobie internetu, mediów społecznościowych Ewangelia – Jezus pragnie dotrzeć szczególnie do tych utrudzonych i obciążonych, by wrócili do Kościoła i na nowo poczuli  w swoim sercu radość Ewangelii i wspólnoty.  Cieszę się, że na tej właśnie stronie Priest.pl, znajdzie się zakładka dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych, którzy nie mogą zawrzeć ponownego Sakramentalnego związku małżeńskiego. Wiele razy słyszałem chociaż przy okazji duszpasterskich odwiedzin (kolęda), czy rozmawiając całkiem przypadkiem, że takie osoby czują się wykluczone, zapomniane. Moi drodzy jesteście w Kościele, należycie do wspólnoty Kościoła która Was potrzebuje. Wyraził to właśnie Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio w 1981 roku pisząc: „Razem z Synodem wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą – owszem jako ochrzczeni powinni – uczestniczyć w jego życiu. Niech będą zachęcani do słuchania słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę Świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowywania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę. Niech Kościół modli się za nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matką, podtrzymującą ich w wierze i nadziei”.  Poprzez tę stronę internetową pragniemy w sposób szczególny stworzyć miejsce, gdzie Niesakramentalni będą kolejną wspólnotą, w wielkiej Wspólnocie Kościoła, gdzie tak jak każda inna grupa formacyjna, będą mogli rozwijać się duchowo poprzez medytację Bożego słowa, Adorację, Modlitwę i dzielenie się świadectwem wiary. Już niedługo w tej właśnie zakładce będą pojawiały się materiały, modlitwy, teksty na Adorację dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Zapraszamy do wspólnoty.

Ks. Jarosław Oszuścik

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com