NABÓR DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PELPLINIE

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej informuje o warunkach naboru na rok akademicki 2021/2022. Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, powinni do 10 lipca 2021 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.:508 830 077) i osobiście złożyć w Rektoracie Seminarium następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie, skierowane do J.E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego;
 2. własnoręcznie napisany życiorys;
 3. świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę;
 4. świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis;
 5. świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje
  na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
 6. skrócony odpis aktu urodzenia; 
 7. metrykę chrztu i bierzmowania;
 8. kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej;
 9. cztery aktualne fotografie legitymacyjne.

Alumni naszego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym, po rozmowie kwalifikacyjnej w Rektoracie Seminarium, kandydaci są zobowiązani do zarejestrowania się  na  stronie  internetowej  Uniwersytetu  (irk.umk.pl)  i  stawienia  się  12  lipca  2021  r. o godz. 9:00 na rozmowie kwalifikacyjnej Wydziału Teologicznego UMK (ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń).

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com