Nabór do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej informuje o warunkach naboru na rok akademicki 2022/2023.

Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, powinni do 12 lipca 2022 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 508 830 077) i osobiście złożyć w Rektoracie Seminarium następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie, skierowane do biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny;
  2. własnoręcznie napisany życiorys;
  3. świadectwa moralności wystawione przez księdza proboszcza i katechetę;
  4. świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis;
  5. świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
  6. skrócony odpis aktu urodzenia;
  7. metrykę chrztu i bierzmowania;
  8. kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej;
  9. cztery aktualne fotografie legitymacyjne.

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym, po rozmowie kwalifikacyjnej w Rektoracie Seminarium, kandydaci są zobowiązani do zarejestrowania się na stronie internetowej Uniwersytetu (irk.umk.pl) i stawienia się 13 lipca 2022 o godz. 9.00 na rozmowie kwalifikacyjnej Wydziału Teologicznego UMK
(ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń)

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com