Nabór do studium organistowskiego.

Diecezjalne Studium Organistowskie ogłasza nabór na nowy rok 2022/2023. Rekrutacja kandydatów odbędzie się w dwóch terminach: 18 czerwca o godz. 11.30 oraz  3 września godz. 10.00 w budynku Collegium Marianum w Pelplinie.

Do Studium przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają wiedzę i umiejętności muzyczne na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia. W wyjątkowych wypadkach, po stwierdzeniu predyspozycji muzycznych, do Studium mogą być przyjęci kandydaci, którzy  nie posiadają wykształcenia muzycznego. Decyzję w tych sprawach podejmuje komisja egzaminacyjna. Warunkiem przyjęcia do Studium Organistowskiego jest zdanie egzaminu wstępnego, który obejmuje:

•   wykonanie na fortepianie trzech zróżnicowanych stylistycznie utworów (polifoniczny, sonatina lub forma sonatowa, etiuda bądź utwór dowolny),

•   zaśpiewanie przygotowanej przez kandydata pieśni kościelnej,

•   przesłuchanie ogólnomuzyczne, sprawdzające słuch i znajomość zasad muzyki.

Kandydaci bez przygotowania muzycznego podlegają przesłuchaniu sprawdzającemu predyspozycje słuchowe oraz głosowe. Wymagane jest przygotowanie i wykonanie wybranej pieśni kościelnej.

Wymagane dokumenty:

  • podanie,
  • życiorys,
  • świadectwo ukończenia szkoły muzycznej lub prywatnego przygotowania muzycznego (ksero),
  • opinia proboszcza o kandydacie,
  • jedna fotografia,
  • opłata egzaminacyjna (100 zł).
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com