Śpiewane

Recytowane

Odmów samodzielnie

Litania (łac. 'litania’ pochodzi z gr. słowa 'λιτανεία’ błaganie od 'litē’ prośba, modlitwa) – jedna z form modlitwy wyrażająca błaganie czy też prośbę o wstawiennictwo Osób Boskich lub świętych. Może być odmawiana lub śpiewana. Charakteryzuje się tym, że na wezwanie osoby prowadzącej lud odpowiada jednakowo formą błagalną np. Kyrie eleison czy ,,Panie zmiłuj się”. W liturgii starochrześcijańskiej wezwania ograniczone były do trzykrotnego błagania o zmiłowanie Osób Boskich Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, które zazwyczaj odmawiane były przez diakona z wiernymi przed mszą świętą. W liturgiach niegreckich wezwań tych podobnie jak Amen i Alleluja nie tłumaczono na języki narodowe z szacunku do liturgii, z której się wywodzą. Pierwsi chrześcijanie w czasie Cesarstwa Rzymskiego zabezpieczali się przed jego demoniczną siłą wezwaniami o wstawiennictwo do aniołów i męczenników, a także do świętych, co dało początek litanii do wszystkich świętych, która od początku miała swój własny schemat błagań i wezwań.
Kościół katolicki zatwierdził i obdarzył odpustami 8 litanii, przeznaczonych do publicznego odmawiania:
• Litania do Najświętszego Imienia Jezus;
• Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa ;
• Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana;
• Litania do Chrystusa, Kapłana i Ofiary;
• Litania do Najświętszego Sakramentu;
• Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny ;
• Litania do świętego Józefa;
• Litania do Wszystkich Świętych.