Komunikat w sprawie ks. Daniela Galusa i tzw. Pustelni w Czatachowie

Ks. Daniel Galus, kapłan archidiecezji częstochowskiej, przebywający w tzw. Pustelni w miejscowości Czatachowa, gdzie gromadzi się skupiona wokół niego grupa wiernych określająca się jako „Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa”, otrzymał polecenie powstrzymania się od publicznego sprawowania funkcji kapłańskich, zarówno dla samej wspólnoty, jak i poza nią – poinformował w komunikacie ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik prasowy archidiecezji częstochowskiej.

Publikujemy pełną treść komunikatu:

Komunikat w sprawie ks. Daniela Galusa i działalności zgromadzonej wokół niego grupy wiernych, Częstochowa, 18 listopada 2020 r.

W dniu 17 listopada 2020 r. w siedzibie Kurii Metropolitalnej w Częstochowie odbyło się spotkanie J.E. Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego z Ks. Danielem Galusem, prezbiterem archidiecezji częstochowskiej, przebywającym na terenie tzw. Pustelni w miejscowości Czatachowa, gdzie gromadzi się skupiona wokół niego grupa wiernych określająca się jako „Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa”. W spotkaniu tym uczestniczył również J.E. Ksiądz Biskup Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy i wikariusz generalny archidiecezji częstochowskiej.

W związku z okazywaną przez Ks. Galusa postawą nieposłuszeństwa, braku reakcji na udzieloną mu naganę i wywoływanym tym samym zamętem i zgorszeniem wśród wiernych, a także wobec niepokojących zjawisk coraz mocniej dotykających kierowaną przez niego grupę, podczas wspomnianego spotkania Ks. Galusowi zakomunikowano decyzję o nakazie odbycia półrocznego (od 29 listopada 2020 r. do 29 maja 2021 r.) czasu rekolekcyjnego odosobnienia, czyli podjęcia samotnej modlitwy i pokuty za Kościół i wspólnotę, rozeznania swojej drogi w dalszej posłudze duszpasterskiej, opuszczenia Pustelni w Czatachowej (będącej w całości własnością archidiecezji częstochowskiej) oraz przebywania we wskazanym mu miejscu.

Ponadto otrzymał polecenie powstrzymania się od publicznego sprawowania swoich kapłańskich funkcji, zarówno dla samej wspólnoty, jak i poza nią. Także członkowie kierowanej przez niego grupy, która nie posiada dotąd żadnego zatwierdzenia kościelnego, mimo zaoferowanej jej przez Kurię Metropolitalną w Częstochowie wszelkiej koniecznej pomocy, winni przyjąć ten czas jako sposobność do uspokojenia emocji, ale nade wszytko w modlitwie rozeznać swoją drogę i wierność Kościołowi. Jeśli zostaną spełnione powyższe warunki, podjęte zostaną wspólne kroki na drodze uregulowania sytuacji samego Ks. Galusa, jak również wspólnoty.

ks. Mariusz Bakalarz rzecznik prasowy archidiecezji częstochowskiej