Komunikat w sprawie ks. Daniela Galusa i tzw. Pustelni w Czatachowie

Ks. Daniel Galus, kapłan archidiecezji częstochowskiej, przebywający w tzw. Pustelni w miejscowości Czatachowa, gdzie gromadzi się skupiona wokół niego grupa wiernych określająca się jako „Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa”, otrzymał polecenie powstrzymania się od publicznego sprawowania funkcji kapłańskich, zarówno dla samej wspólnoty, jak i poza nią – poinformował w komunikacie ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik prasowy archidiecezji częstochowskiej.

Publikujemy pełną treść komunikatu:

Komunikat w sprawie ks. Daniela Galusa i działalności zgromadzonej wokół niego grupy wiernych, Częstochowa, 18 listopada 2020 r.

W dniu 17 listopada 2020 r. w siedzibie Kurii Metropolitalnej w Częstochowie odbyło się spotkanie J.E. Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego z Ks. Danielem Galusem, prezbiterem archidiecezji częstochowskiej, przebywającym na terenie tzw. Pustelni w miejscowości Czatachowa, gdzie gromadzi się skupiona wokół niego grupa wiernych określająca się jako „Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa”. W spotkaniu tym uczestniczył również J.E. Ksiądz Biskup Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy i wikariusz generalny archidiecezji częstochowskiej.

W związku z okazywaną przez Ks. Galusa postawą nieposłuszeństwa, braku reakcji na udzieloną mu naganę i wywoływanym tym samym zamętem i zgorszeniem wśród wiernych, a także wobec niepokojących zjawisk coraz mocniej dotykających kierowaną przez niego grupę, podczas wspomnianego spotkania Ks. Galusowi zakomunikowano decyzję o nakazie odbycia półrocznego (od 29 listopada 2020 r. do 29 maja 2021 r.) czasu rekolekcyjnego odosobnienia, czyli podjęcia samotnej modlitwy i pokuty za Kościół i wspólnotę, rozeznania swojej drogi w dalszej posłudze duszpasterskiej, opuszczenia Pustelni w Czatachowej (będącej w całości własnością archidiecezji częstochowskiej) oraz przebywania we wskazanym mu miejscu.

Ponadto otrzymał polecenie powstrzymania się od publicznego sprawowania swoich kapłańskich funkcji, zarówno dla samej wspólnoty, jak i poza nią. Także członkowie kierowanej przez niego grupy, która nie posiada dotąd żadnego zatwierdzenia kościelnego, mimo zaoferowanej jej przez Kurię Metropolitalną w Częstochowie wszelkiej koniecznej pomocy, winni przyjąć ten czas jako sposobność do uspokojenia emocji, ale nade wszytko w modlitwie rozeznać swoją drogę i wierność Kościołowi. Jeśli zostaną spełnione powyższe warunki, podjęte zostaną wspólne kroki na drodze uregulowania sytuacji samego Ks. Galusa, jak również wspólnoty.

ks. Mariusz Bakalarz rzecznik prasowy archidiecezji częstochowskiej

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com