KOMENTARZ OJCÓW KOŚCIOŁA NA XI NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus mówił do tłumów:

«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».

Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu».

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

ŚW. AMBROŻY (339-397)

Czy chcesz wiedzieć, że ziarno jest Chrystusem i że sam Chrystus jest zasiany? „Jeśli ziarno pszeniczne wrzucone do ziemi nie obumrze, samo zostanie, lecz jeśli obumrze, wiele owocu przynosi” (J 12, 24). Nie zbłądziliśmy więc, ponieważ powiedzieliśmy to, co On już poprzednio powiedział. Jest On i ziarnem pszenicy, bo utwierdza serca ludzie (Ps 103,15) i ziarnkiem gorczycy, bo rozpala serca ludzkie. I chociaż obydwa znaczenia dobrze się ze sobą zgadzają, to jednak wydaje się ziarnem pszenicy, gdy jest mowa o Jego zmartwychwstaniu: jest On bowiem chlebem Bożym, który zstąpił z nieba (J 6, 33), bo słowo Boże i przykład zmartwychwstania uskrzydla zmysły, wyostrza nadzieję, wzmacnia uczucie. 

Natomiast ziarno gorczycy im bardziej jest gorzkie i cierpkie, tym więcej mówi o męce Pańskiej: bardziej gorzkie, bo pobudza do opłakiwania; bardziej cierpkie, bo porusza. Przeto, gdy słyszysz i czytasz, że Pan pościł, że Pan pragnął, że Pan był biczowany, że Pan powiedział w czasie męki: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie” (Mt 26, 41), to jakoby zganieni gorzkim smakiem tej mowy, ograniczmy zbytnie przyjemności cielesne. Kto bowiem sieje ziarno gorczycy, sieje też królestwo niebieskie. Nie pogardzaj więc tym ziarnem gorczycy „najmniejszym wprawdzie ze wszystkich ziaren, gdy jednak urośnie, staje się większe od wszystkich krzewów” (Mk 4,30-32). 

Tekst za: M. Starowieyski, „Karmię was tym, czym sam żyję”. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne. Rok B, „Ojcowie Żywi” 21, Kraków 2014, s. 337-338. 

Magdalena Jóźwiak

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com