KOMENTARZ OJCÓW KOŚCIOŁA NA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

ŚW. AUGUSTYN (354-430)

Panie, Boże nasz, wierzymy w Ciebie, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bo nie mówiłaby Prawda: „Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19), gdybyś Trójcą nie był. I nie kazałbyś nas chrzcić w imię Tego, który by nie był Panem i Bogiem. Głos Boży nie mówiłby: „Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest” (Pwt 6, 4), gdybyś nie był Trójcą, a jednocześnie jednym Panem i Bogiem.

Gdybyś Ty, Boże Ojcze, nie różnił się od Syna, to znaczy od Słowa Twego i Jezusa Chrystusa, ani od Waszego Daru, Ducha Świętego, nie czytalibyśmy w Piśmie Świętym prawdy: „Posłał Bóg Syna swego” (Ga 4,4) ani Ty, Jednorodzony, nie mówiłbyś o Duchu Świętym: „Którego Ojciec pośle w imię moje” (J 14, 26) i „Którego wam poślę od Ojca” (J 15, 26).

Trzymając się tej zasady wiary, kierowałem całym swoim wysiłkiem; nie szczędziłem własnych sił i liczyłem na Twoją pomoc, aby szukać Ciebie. Pragnąłem widzieć siłami umysłu to, w co uwierzyłem. Wiele dociekałem, wiele pracowałem. Panie, Boże mój, jedyna nadziejo moja, usłuchaj mnie, abym nie uległ zmęczeniu i nie zaniechał poszukiwania Ciebie, ale bym zawsze gorliwie szukał oblicza Twego. Ty sam daj mi siły na poszukiwanie, Tyś bowiem pozwolił, abym Cię znalazł, Tyś mi dał nadzieję, że odnajdę Cię coraz więcej. Przed Tobą jest moc i niemoc moja: moc zachowaj, niemoc ulecz. Przed Tobą jest wiedza moja i niewiedza; w bramie przez Ciebie uchylonej przyjmij mnie. A kiedy pukam do drzwi zamkniętych – otwórz. Niech o Tobie pamiętam, niech Ciebie zrozumiem, niech Ciebie pokocham. Wzmocnij we mnie te trzy dziedziny, aż mnie do cna otworzysz.

Skoro przyjdziemy do Ciebie i stanie ta wielość słów (1 Kor 13,8), które wypowiadamy, nie dosięgając Ciebie, Ty jeden będziesz wszystko we wszystkim (1 Kor 15, 28) i bez końca będziemy wypowiadali jedno, chwaląc Cię w jedności i w Tobie stawszy się jednością (J 17, 21), Panie, Boże jedyny, Boże Trójco!

Teksty za: M. Starowieyski, „Karmię was tym, czym sam żyję”. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania biblijne. Rok B, „Ojcowie Żywi” 21, Kraków 2014, s. 224-225.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com