„Głos Nienarodzonych” 16 V w Chojnicach – jego znaczenie i historia

W niedzielę, 16 maja 2021 roku, dzwon „Głos Nienarodzonych” będzie znajdował się na terenie parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach. Chrystus mówi w Ewangelii o tłumie, który daje świadectwo niewygodnej dla faryzeuszów prawdzie: „Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”. W kwestii aborcji dzieci nienarodzone milczą, bo nie są w stanie się bronić; wielu katolików milczy, bo to łatwiejsze – NIECH ZATEM ZABRZMI STAL "GŁOSU NIENARODZONYCH", dzwonu, który według słów Papieża Franciszka ma budzić sumienia. Jeżeli jesteś za obroną życia ludzkiego od poczęcia, możesz przyjechać do Chojnic i uderzyć w dzwon, tak aby, „niemy krzyk” zamienił się w słyszalny dźwięk, wezwanie do modlitwy i apel do ludzkich sumień! Jako pierwszy w dzwon uderzył Papież Franciszek 23 września 2020 r. w Rzymie. 

Szacuje się, że w wyniku aborcji co roku ginie 42 miliony istnień ludzkich – osób ludzkich, na etapie prenatalnym ich rozwoju. Nie mają oni głosu! Nie mogą się bronić, ani werbalnie ani tym bardziej fizycznie. W klinikach aborcyjnych całego świata rozlega się „niemy krzyk” dzieci nienarodzonych.

Gdy faryzeusze chcą uciszyć tłum, który słusznie nazywa Jezusa Królem, który „daje świadectwo niewygodnej Prawdzie”, Chrystus mówi: „Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”. Wielu pragnie wyprzeć, niewygodną dla nich i dla potężnych grup interesów, prawdę, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia. To w tym momencie kod genetyczny nowo poczętego dziecka definiuje jego najważniejsze cechy i zaczyna się jego rozwój. Dla wielu niewygodna to prawda, choć tak oczywista w świetle dzisiejszych osiągnięć nauki. Zadaniem chrześcijan i wszystkich ludzi dobrej woli jest budzenie sumień. Gdy nam mówią w kwestii aborcji: „Zamilknijcie”, musimy odpowiedzieć za kardynałem Stefanem Wyszyńskim, na którego beatyfikację oczekujemy: „Non possumus”, „Nie możemy”, „Nie możemy” udawać i kłamać, że „aborcja jest OK”.

Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”. Wobec silnej presji społecznej istnieje pokusa przemilczenia bolesnego i wrażliwego tematu aborcji. W tej kwestii musimy być szczególnie jak zdrowa ryba, która płynie pod prąd. Gdybyśmy jednak ulegli pokusie większego spokoju i zamilknięcia, Chrystus mówi, że „kamienie wołać będą” o prawdzie. Dzieci nienarodzone milczą, bo muszą; wielu katolików milczy, bo to łatwiejsze – NIECH ZATEM ZABRZMI STAL GŁOSU NIENARODZONYCH, dzwonu, który ma budzić sumienia.

W niedzielę, 16 maja 2021 roku, dzwon „Głos Nienarodzonych” będzie znajdował się na terenie parafii Matki Bożej Królowej Polski. Dzwon został wykonany z inicjatywy fundacji „Zyciu Tak” z siedzibą w Rzeszowie w 2020 roku. Został on odlany w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskie, 26 sierpnia 2020 r., w znanej  pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu, istniejącej od 1808 roku. Dzwon waży niemal tonę. Na hełmie (głowie) dzwonu znajdują się ornamenty nawiązujące do obrony życia poczętego: łańcuchy kodów genetycznych ojca i matki (u dołu dzwonu), odlew USG dziecka oraz tablic Dekalogu ze słowami piątego przykazania: „Nie zabijaj!”. Na hełmie znajduje się oczywiście także nazwa dzwonu: „Głos Nienarodzonych”.

Inicjatorem powstania dzwonu jest pan Bogdan Romaniuk, wiceprezes fundacji „Życiu Tak”. W sposób następujący opowiada o swojej inicjatywie:
Dzwon ma budzić sumienia nie tylko przywódców państw, ale także zwykłych ludzi. Ma uwrażliwiać i prowadzić do zmian w poszczególnych państwach na płaszczyźnie legislacyjnej. Tradycyjnie dźwięk dzwonu wzywał przez wieki na modlitwę. Również i nasz ma takie zadanie. Powinniśmy się modlić za nienarodzone dzieci, za rodziców, którzy rozważają możliwość zabicia nienarodzonego dziecka, aby tego nie robili. Za lekarzy, aby uznali, że zabicie nienarodzonego jest sprzeczne z ich etosem zawodowym, a także za organizatorów opieki medycznej, aby nie narażali personelu medycznego na łamanie sumień oraz za rządzących, aby jeszcze bardziej chronili nienarodzone dzieci. (...)

Podczas marszów dzwon będzie wyeksponowany, aby uczestnicy mogli w niego uderzyć w imieniu dzieci nienarodzonych, które nie mają głosu. Oczywiście nie będą tego mogli dokonać wszyscy, ale tylko takie osoby, które zadeklarują, że będą chronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci.

23 września 2020 roku, w Rzymie, „Głos Nienarodzonych” został pobłogosławiony przez Papieża Franciszka. Papież jako pierwszy uderzył w dzwon! Przy tej okazji powiedział: Niech jego głos budzi sumienia.

Ks. Marek Szynkowski

Wykorzystano grafikę użytkownika 460273Pixabay.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com