Dziś wczytajmy się w Ewangelię i rozważmy ją

Chwila wytchnienia i oddechu. Na chwilę się zatrzymajmy.
 
Ewangelia (Mk 12, 28b-34)
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
 
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»
 
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».
 
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».
 
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.
 
***
Rozważanie do Ewangelii ks. Mariusza Frukacza:
 
Przykazanie miłości Boga i bliźniego powinno stanowić fundament naszego życia. Nie jest to przykazanie łatwe do realizacji. Tutaj bowiem jest mowa o miłości Boga „całym sercem, całym umysłem i całą mocą.” Boga nie da się miłować po części czy też tylko na chwilę.
 
To samo dotyczy naszego bliźniego, który często może stawać się naszym krzyżem. Bez tego przykazania nie możemy mówić i myśleć o chrześcijaństwie. Wiara musi nas prowadzić do miłości Boga i człowieka. Credo i przykazanie miłości to fundament życia chrześcijańskiego. Bez miłości Boga, nie ma miłości człowieka.
 
Źródło:
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/936/Pierwsze-ze-wszystkich-przykazan
https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/sylwetka-ludzka-reka-trzyma-biblie-i-krzyz-tlo-jest-wschodem-slonca_3952246.htm#query=religia&position=1&from_view=keyword&track=ais&uuid=c081427c-0c29-4dfd-905d-eca12206f193
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com