Dziś 11.11.2023 – Święto Niepodległości

✔️Obchody Święta Niepodległości 2023 r.
 
Odzyskanie niepodległości świętuje się hucznie w całej Polsce. Centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbywają się na placu Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, z udziałem najwyższych władz państwowych.
 
Oprócz oficjalnych uroczystości, w Warszawie od ponad 30 lat organizowany jest Bieg Niepodległości (od kilku lat również w innych miastach), a w całej Polsce odbywa się kilkadziesiąt różnego rodzaju imprez poświęconych temu wydarzeniu, takich jak Koncert Niepodległości w Muzeum Powstania Warszawskiego, liczne wykłady, inscenizacje, pochody ulicami miast, marsze.
 
✔️Historia 11 listopada – jak Polska odzyskała niepodległość
 
Odzyskiwanie niepodległości było procesem wieloetapowym, wieloletnim. Jak czytamy na stronach rządowych: „Pięć pokoleń walczyło w powstaniach, podtrzymywało ducha polskości, opierało się germanizacji i rusyfikacji, aby w listopadzie 1918 r. Polacy mogli cieszyć się wolnością”.
 
Miłość do kraju, jego historii, kultury i języka trwała i była przekazywana kolejnym pokoleniom, dzięki temu duch walki i marzenia o niepodległości były wciąż żywe, a przywiązanie do ojczyzny nie słabło, pomimo piętrzących się trudności. Kto wie, jak potoczyłyby się losy, gdyby nie wytrwałość i ofiarność rodaków.
 
Podczas pierwszej wojny światowej (1914-1918) sprawy przybrały korzystny dla Polski obrót, po ponad stu latach mocarstwa zaborcze zakończyły zmowę i stanęły naprzeciw siebie. Akt 5 listopada dawał nadzieję na przełom i światło w tunelu do odzyskania suwerenności przez Polskę.
 
Kończący I wojnę światową rozejm w Compiègne przypieczętował wycofanie wojsk niemieckich z ziem polskich.
 
W 1918 r. Polska po 123 latach mogła cieszyć się wolnością.
 
✔️Wybitni Ojcowie Niepodległości
 
Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos i Wojciech Korfanty. Te nazwiska zna chyba każdy Polak, ale nie każdy wie, że wymienieni panowie nazywani są Ojcami Niepodległości. Różniło ich wiele: pochodzenie, poglądy polityczne, stanowisko, urodzili się pod różnymi zaborami, ale cel mieli wspólny: niepodległą Polskę. Poniżej parę słów o każdym z nich.
 
Józef Piłsudski (1867-1935) – był działaczem niepodległościowym, I Marszałkiem Polski, Naczelnym Wodzem Wojska Polskiego, Komendantem I Brygady Legionów Polskich, twórcą Polskiej Organizacji Wojskowej, premierem, ministrem spraw wojskowych, rzeczywistym przywódcą państwa polskiego.
 
Roman Dmowski (1864-1939) – był politykiem, pisarzem, publicystą przywódcą Narodowej Demokracji, jednym z twórców Ligi Narodów, posłem do Dumy Rosyjskiej, w czasie I wojny światowej prezesem Komitetu Narodowego Polskiego, później ministrem spraw zagranicznych.
 
Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – był pianistą, kompozytorem, przedstawicielem Komitetu Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych, prezydentem rady ministrów i ministrem spraw zagranicznych a podczas II wojny światowej przewodniczącym Rady Narodowej RP.
 
Ignacy Daszyński (1866-1936) – był politykiem, publicystą, działaczem socjalistycznym i niepodległościowym, posłem do austriackiej Rady Państwa, w czasie Drugiej Rzeczypospolitej był jednym z liderów Polskiej Partii Socjalistycznej, Marszałekiem Sejmu (1928-1930) .
 
Wincenty Witos (1874-1945) – był politykiem, działaczem ludowym, jednym z twórców Stronnictwa Ludowego, sądzony i skazany w procesie brzeskim, w czasie II wojny światowej był internowany przez Niemców, był trzykrotnym premierem w okresie Drugiej Rzeczpospolitej.
 
Wojciech Korfanty (1873-1939) – był politykiem, działaczem narodowym, publicystą, posłem do Reichstagu, dyktatorem III powstania śląskiego, przywódcą Chadecji, również sądzony i skazany w procesie brzeskim.
 
Źródło: https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/6355562,11-listopada-2023-r-narodowe-swieto-niepodleglosci-jak-bedziemy-obch.html
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com